Syftet med undersökningen

Kolonoskopi görs för att utreda orsaken till magsymptom, vilka kan bland annat bero på tarmen.

Förberedelser

Tjocktarmen bör vara ren vid undersökningen, så att läkaren kan se slemhinnan. Därför är förberedelserna före undersökningen väldigt viktiga! Läs även ”särskilda föreskrifter – kolonoskopi”.

En vecka före undersökningen

Håll paus med järnmedicin och fibertillskott som exempelvis Vi-Siblin.  Om du behöver medel mot förstoppning, fråga på apoteket alternativ till Vi-Siblin. Ät inte frukt, bär eller bärsoppa som innehåller frö. Ät inte heller fullkornsprodukter, p.g.a. att dessa kan täppa till undersökningsinstrumentet och kan försämra synbarheten. 

Tre dagar före undersökningen

Ät lättsmält kost som exempelvis kokt fisk, potatis, ljust bröd, buljong, yoghurt och fil.  Drick även rikligt med vätska (vatten, te eller saft) ungefär 2 liter per dag. Det går också bra att köpa näringsdrycker från apoteket.

En dag före undersökningen

Du får äta lätt frukost och lunch. Drick rikligt med exempelvis saft, vatten, te eller kaffe. Påbörja tömning av tarmen. Följ noggrant föreskrifterna för respektive tömningsmedel. Hämta det avgiftsfritt på hälsovårdscentralen (inte Vasa hälsovårdscentral) eller undersökande poliklinik.  Ni kan också köpa tömningspreparat receptfritt vid apoteket.

Följ undersökningsenhetens tömningsanvisningar.

Om du har tendens till förstoppning, välj då Colonsteril. Det kan hända att du behöver dricka mera än 4 liter  för att få tarmen ordentligt tömd. Om du tror att du inte kan göra tömningen hemma, ta då kontakt med din hälsocentral (bäddavdelning) för s.k. tömningsplats.

Undersökningsdagen

Du kan ta dina mediciner som vanligt, förutom diabetesmediciner. Ta med diabetesmedicinerna till sjukhuset, så kan du ta dem efter undersökningen. 

 På undersökningsdagen får du inte äta men du bör dricka klara vätskor (exempelvis kaffe, te, saft, buljong gjord på tärning), men undvik rödfärgad saft. 

Undersökningens förlopp

Före undersökningen bedövas ändtarmsöppningen med salva som innehåller lokalbedövning. Vid undersökningen ligger man till en början på vänster sida. Undersökningsinstrumentet förs in via ändtarmen. Efter ett tag kan du behöva ändra läge och ligga på rygg eller högra sidan. Lägesbyte underlättar ofta införandet av undersökningsinstrumentet.

Ett kolonoskop är en cirka 160 cm lång och fingertjock böjlig slang med videokamera på ändan.

Undersökningens olika moment kan upplevas som obehagliga. För att läkaren ska kunna granska insidan av tarmen måste luft blåsas in. Detta kan ge spänningar och knip i magen. Det andra momentet som kan kännas obehagligt är när instrumentet förs in och tarmen töjs ut, i synnerhet om den är mycket slingrig. Du kan känna magsmärtor ibland under undersökningen. Vid behov kan du få lugnande och/eller smärtstillande medicin. Observera att du inte får köra bil själv när du åker hem, om du fått ovan nämnda medicin.

Undersökningen brukar upplevas som mest besvärande när instrumentet är på väg in i tarmen. Det brukar inte vara lika obehagligt när instrumentet dras ut. Läkaren kan vid behov ta vävnadsprover (biopsier) för mikroskopisk undersökning samt genomföra olika behandlingar via kolonoskopet. Eftersom slemhinnan saknar smärtnerver känner man inte om läkaren tar prover från slemhinnan eller skär bort polyper. Polypborttagning kan innebära en viss risk för blödning eller perforation av tarmen, även om detta är ovanligt.

Själva undersökningstiden är ungefär  20 minuter – 1 timme. Tiden varierar eftersom tarmen är olik från person till person.

Sjukskötaren kan om du begär, skriva ett sjukintyg för undersökningsdagen.

Efter undersökningen

Efter undersökningen kan man uppleva att magen känns spänd och uppblåst. Man kan även känna knip i magen. Det beror på den luft som läkaren blåste in vid undersökningen. Obehagen försvinner allt eftersom luften kommer ut. En kort promenad när du kommer hem gör att luften lättare kommer bort.

Du får dricka och äta normalt efter undersökningen (undvik dock riktigt med kraftig mat).

Om du fått lugnande, avslappnande och smärtstillande medicin får du inte köra bil eller cykla förrän nästa dag, eftersom reaktionsförmågan är nedsatt även om man själv känner sig pigg och alert.

Efter att undersökningen är avslutad får du besked om vad undersökningen visade. Läkaren berättar också när du får resultatet av tagna provbitar och vid behov får du även recept på lämplig medicin. Resultaten från undersökningen av provbitar kommer efter 4 - 6 veckor.

Särskilda föreskrifter – kolonoskopi

Ta kontakt med undersökningsenheten, om du har

  • diabetes. Om du använder insulin försöker vi ordna undersökningen tidigt på morgonen. Förändringar i din insulindosering kan dock bli aktuell eftersom du ska vara oäten före undersökningen. Ta kontakt till din diabetesskötare v.b. Du får dock dricka klara vätskor (t.ex. kaffe, te, saft eller buljong gjord på tärning), undvik dock rödfärgad saft. Använder du tabletter tar du dem inte på  undersökningsmorgonen, utan tar dem med till sjukhuset. Så att du kan ta dem efter undersökningen.
  • blodförtunnande eller antitrombotisk medicin, t.ex.  Marevan, Pradaxa, Xarelto, Plavix, Clopidogrel, Brilique, Efficient, Klexane, Fragmin, Innohep vill vi gärna veta varför du använder dessa mediciner. Det kan bli aktuellt med justering av medicindosen inför undersökningen.
  • konstgjord klaffprotes eller blodkärlsprotes. Har du en konstgjord klaffprotes eller blodkärlsprotes kan du eventuellt behöva antibiotika i samband med undersökningen (endocarditprofylax). Kom ihåg att meddela om du har penicillinallergi ifall du behöver antibiotika.
  • Pacemaker, ICD (defibrillator), metallprotes, smärt-, insulinpump eller neurostimulator. Vi behöver veta om du har något av ovan nämnda ifall det skulle bli aktuellt med polypborttagning (då använder vi ibland högfrekvent växelström) i samband med kolonoskopin.
  • insjuknat i endocardit någongång? (bakterieinfektion i en hjärtklaff) Du kan eventuellt behöva antibiotika i samband med undersökningen (endocarditprofylax). Kom ihåg att meddela om du har penicillinallergi ifall du behöver antibiotika.
  • nedsatt njurfunktion. Om det inte i kallelsebrevet nämns vilket tömningsmedel du ska använda, så ta kontakt. Beroende på hur nedsatt din njurfunktion är kan det ha betydelse för hur och vilket laxeringsmedel du använder när du ska tömma tarmen inför undersökningen.
  • Stomi-opererade. Ta med en extra stomipåse till undersökningen. Använd gärna tömbar påse under förberedelserna.
  • om du har någon smittofarlig sjukdom (HIV, Hepatit) eller någon multiresistent bakterieinfektion (MRSA, VRE, ESBL) eller Clostridium difficile, så ta kontakt till undersökningsenheten.

Tel. 06-213 4544 kl. 8-9

06.03.2020 Redaktion_toimitus