Allmänt

Vid kolonoskopi undersöks änd- och tjocktarmen och ofta även den sista delen av tunntarmen med ett böjligt instrument. Vid behov tas vävnadsprover från slemhinnan för mikroskopisk analys och det går även att göra mindre ingrepp, som t.ex. att ta bort polyper. Undersökningen räcker vanligen 30-45 minuter.

Förberedelser

En förutsättning för en lyckad undersökning är att tjocktarmen är ren. Det är därför viktigt att du noggrant följer våra tömningsinstruktioner.

Anmäl dig till polikliniken minst 15 min. före utsatt tid. Avbokning av poliklinikbesök bör göras senast två dagar före besökstiden. För ett outnyttjat och icke-annullerat besök debiteras en avgift.

Vid annullering och frågor kontakta endoskopienheten vardagar kl. 13-14 på nummer (06) 213 2650.

Laxermedel/tömningsmedel:

Colonsteril:

Du hämtar det kostnadsfritt från din egen hälsocentral, men personer bosatta i Vasa hämtar det från  inremedicinska polikliniken vid Vasa centralsjukhus.

Drick 2 (-3) liter Colonsteril kvällen före undersökningen och (1-) 2 liter Colonsteril tidigt på undersökningsdagens morgon. Om det som kommer ut inte är helt klart fortsätt då om möjligt att dricka  Colonsteril, ibland krävs det mera än 4 liter för att tarmen ska bli ordentligt tömd, speciellt hos personer med förstoppningsproblem.

Picoprep:

Kl 13 får du äta en lätt lunch, efter det får du inte äta fast föda. Första Picoprep-dosen dricker man mellan kl 18-19. Blanda dosen i 1,5 dl vatten, rör om ca 2 min innan du dricker lösningen. Håll en halvtimmes paus varefter du kan börja dricka klara drycker, innan du går och lägger dej bör du ha druckit 2 liter klara vätskor.

Andra Picoprep-dosen dricker man mellan kl 5-9, men att det lämnar minst 4 timmar tills undersökningen! Blanda andra dosen Picoprep med 1,5 dl vatten. Rör om ca 2 min och drick lösningen. Håll en halvtimmes paus varefter du kan börja dricka klara vätskor, innan du kommer på undersökningen bör du ha druckit 2 liter klara vätskor.

En vecka före undersökningen

Undvik fullkornsprodukter, nötter och frön samt frukter, bär och grönsaker med skal och kärnor som är svåra att ta bort såsom tex. kiwi, hallon och tomat. Pausa eventuella järn-tabletter och fibertillskott (Vi-Siblin, Agiocur). Om du har tendens till förstoppning rekommenderas användning av Movicol pulver (fås receptfritt från apoteket) i en vecka före undersökningen.

Dagen före undersökningen (tömningen börjar)

Du kan äta frukost och lunch normalt samt en lätt middag (tex. soppa) senast kl. 18. Drick rikligt under dagen. Blanda till laxermedlet enligt instruktioner i förpackningen och påbörja tömningen på kvällen.

Undersökningsdagen

Du kan fortsätta dricka klara vätskor fram till undersökningen, men inte äta något innan undersökningen är gjord. Dina mediciner kan du ta som vanligt på undersökningsdagens morgon. Om du tror att tömningen inte lyckas hemma ta kontakt med din egen hälsocentral. Vid behov ordnas det en plats åt dig på hälsocentralens bäddavdelning, följ i så fall föreskrifterna i detta brev framtill avdelningsvistelsen. Vasa centralsjukhus är ett undervisningssjukhus och ibland kan medicinstuderanden närvara under undersökningen.

Hur går undersökningen till?

Ett böjligt koloskop förs in via ändtarmen och via fiberoptik förmedlas en bild av tarmen till en monitor varvid läkaren kan granska tarmen slemhinnor. Vid undersökningen ligger du till en början på vänster sida, men kan senare behöva byta ställning för att instrumentet ska kunna föras in lättare. Undersökningen upplevs olika från person till person, övergående smärta och obehag kan kännas vid passage av tarmkrökar och inblåsning av koldioxid. Vb. ges smärtstillande och avslappnande medicin via en venkanyl i armen.

Läkaren som gjort undersökningen ger besked om resultatet direkt och vid behov får du recept på lämplig medicin. Om vävnadsprover skickats för mikroskopisk undersökning, kommer svaret först efter några veckor. Efter undersökningen kan magen kännas spänd och uppblåst, när luften kommer ut brukar obehagen försvinna. Du kan äta och dricka normalt efter undersökningen. Har du fått avslappnande eller smärtstillande mediciner bör du inte köra bil mera den dagen.

Insulindiabetiker:

Dosen av långverkande insulin Levemir, Lantus eller Protaphan minskas 30-40 % (ad 50 % vid mycket strikt glukoskontroll) under tarmtömningsdagen. Även måltidsinsulindoserna minskas i samma utsträckning eller mera, eftersom patienten inte får äta normalt. Insulinpreparat som innehåller en kombination av måltidsinsulin och långverkande insulin (Novomix 30, Humalog MIX) lämpar sig inte hos fastande personer. Om patienten inte får äta alls under tömningsdagen är det tryggast att ersätta kombinations insulin med Protaphane, vars dos skulle vara ca. hälften av kombinations insulinets normala dos.

28.02.2020 Redaktion_toimitus