Uppföljningen börjar när kirurgiska och onkologiska vården har getts färdigt. Det vill säga att skyddande tarmstomi är stängd och/ eller adjuvantbehandling är avslutad. Efter att eventuell tarmstomi är stängd skall kolonoskopi göras om hela kolon inte blivit undersökt preoperativt.Uppföljningen baserar sig på den bedömning som gjorts på kolorektalcancermeeting av cancerns stage (stadium) och vilken recidivrisken är utgående från cancerns stadium. Uppföljningen gäller radikalt opererade patienter. Patientens ålder och allmäntillstånd skall beaktas när uppföljningen planeras. Stage III patienter har störst risk för sjukdomsrecidiv inom cirka 3 år. Sjukskötarpkl kan sköta mellankontroller och cancer med god prognos (stage I-II). Uppföljningen pågår om möjligt fram till 5 år från operationen. Detta uppföljningsprogram är identiskt med Åbo universitetssjukhus.

Kontaktperson på Kirurgiska polikliniken Ssk Tiina Aro: Tfn 06 – 213 4528 (mån – fre kl:14-15)

 

Rektumkarcinom, stage III (lymfkörtelmetastasering eller adjuvantbehandlad)


-6 mån telefonsamtal sjukskötare PVK, CEA
-1 år spec.läkarpkl kl. status, TPR, PVK, CEA
-1,5 år spec.läkarpkl kl. status, TPR, PVK, CEA
-2 år spec.läkarpkl kl. status, TPR, PVK, CEA, body CT enligt bedömning
-2,5 år telefonsamtal sjukskötare PVK, CEA
-3 år kolonoskopi kl. status, TPR, PVK, CEA
-4 år sjukskötar pkl PVK, CEA
- 5år spec.läkarpkl kl. status, TPR, PVK, CEA

 

Rektumkarcinom, stage I-II (god prognos)


-6 mån sjukskötar pkl PVK, CEA
-1 år spec.läkarpkl kl. status, TPR, PVK, CEA
-1,5 år telefonsamtal sjukskötare PVK, CEA
-2 år spec.läkarpkl kl. status, TPR, PVK, CEA
-3 år kolonoskopi kl. status, TPR, PVK, CEA
-4 år telefonsamtal sjukskötare PVK, CEA
-5år sjukskötar pkl PVK, CEA

 

Kolonkarcinom, stage III (lymfkörtelmetastasering eller adjuvantbehandlad)


-6 mån telefonsamtal sjukskötare PVK, CEA
-1 år spec.läkarpkl kl. status, pvk, CEA
-1,5 år telefonsamtal sjukskötare PVK, CEA
-2 år spec.läkarpkl kl. status, PVK, CEA, body CT enligt bedömning
-2,5 år telefonsamtal sjukskötare PVK, CEA
-3 år kolonoskopi kl. status, PVK, CEA
-4 år sjukskötar pkl PVK; CEA
-5år sjukskötar pkl PVK, CEA

 

Kolonkarcinom, stage I-II (god prognos)


-6 mån sjukskötar pkl PVK, CEA
-1 år spec.läkarpkl kl. status, PVK, CEA
-1,5 år telefonsamtal sjukskötare PVK, CEA
-2 år sjukskötarpkl PVK, CEA
-3 år kolonoskopi kl. status, PVK, CEA
-4 år sjkuskötar pkl PVK; CEA
-5år sjukskötar pkl PVK, CEA

 

Inom öppna vården efter 5 år:


Varje år kl. status, TPR, PVK; CEA. Kolonoskopi med 5-10 år mellanrum. Om CEA klart börjar stiga( CEA värde över 10) eller annan misstanke om metastasering > Specialistläkarkonsultation, body CT, vid behov PET-CT

(TPR = lokal palpation, PVK ja CEA = blodproven, kl. status = allmänt läge, TT = datortomografi, PET-CT = Scanning som grundar sig på gammastrålning).

12.08.2020 Kirurgian poliklinikka 2