Vad är leverbiopsi? (biopsi = provbit)

 Leverbiopsi är en undersökning där man tar ett litet vävnadsprov (biopsi) från levern, biopsin undersöks mikroskopiskt.

Leverbiopsi utförs för att fastställa diagnosen vid en leversjukdom eller för att kunna utvärdera effekten av patientens behandling.

Förberedelser inför leverbiopsin

Blodprov tas på undersöknings dagen kl 7:00. Anmäl dig på avdelning T3 kl. 6:45.

Blodförtunnande medicin bör vara på paus före undersökningen enligt speciellt schema. Kontakta kirurgiska polikliniken tel 06 213 4544 ifall ni använder någon av följande mediciner: Marevan, Klexane, Plavix, Efient, Brilique, Pradaxa, Xarelto, Eliguis, Fragmin, Innohep och inte har fått information/ordination om pausen.

Primaspan, Aspirin och Disperin avslutas en vecka innan planerad biopsitagning.

Du får inte ta inflammationsdämpande medicin (t.ex. Burana, Ibuxin, Ibumax, Ketorin, Voltaren) två dygn före undersökningen.

Du ska inte äta mat 6 timmar före undersökningen, men du får dricka vatten, saft, kaffe eller te i små mängder fram till två timmar före undersökningen. Du får ta dina vanliga morgonmediciner tillsammans med lite vätska.

Insulinpatienter: kvällen före undersökningen ska du minska ditt långverkande insulin (Levemir) med 20%. Undersökningsmorgonen får du ta ditt långverkande Levemir som vanligt, men det långverkande insulinet Lantus ska du minska med 20 %.  Kortverkande insulin tar du som vanligt kvällen före undersökningen men lämnar bort det helt undersökningsmorgonen.

Kom till kirurgiska avdelningen T3 före undersökning kl. 6:45.

Du får en venkanyl på avdelningen med tanke på eventuell medicinering i samband med ingreppet. Undersökningen görs på röntgenavdelningen.

Vad händer på röntgenavdelningen?

Undersökningen genomförs på röntgenavdelningen av röntgenläkaren. Huden lokalbedövas (Lidocain) för att det ska bli så smärtfritt som möjligt.

Åtgärden tar bara en kort stund, 15 – 30 minuter.

Biopsistället brukar blöda en smula.  I sällsynta fall kan behandlingskrävande blödningskomplikationer uppstå. Du kan förutom lokal smärta känna smärta ut i höger axel.

Eftervård

Du förs till avdelningen med säng. Du bör vara sängliggande under 4 timmar. Ifall biopsisticket utförts i höger sida, rekommenderas höger sidoläge den första timmen.

Puls och blodtryck kontrolleras när du kommer tillbaka till avdelningen och några timmar efteråt.

Cirka två timmar efter biopsin får du dricka. Mat får du efter ytterligare en timme. Kom ihåg du att du fortfarande ska ligga i sängen.

Ifall du har smärtor i levertrakten eller i höger axel får du smärtmedicin. Vissa typer av smärtmedicin kan påverka reaktionsförmågan. Därför får du inte själv köra bil hem!

Du kan åka hem samma dag cirka 6 timmar efter biopsin, ifall tillståndet tillåter och inga komplikationer har tillstött. Om du har lång väg hem eller använder blodförtunnande medicin rekommenderas uppföljning på avdelningen över natten.

Läkaren ordinerar före hemfärden när du kan börja blodförtunnande medicinen.

Ifall du får svimningskänsla, illamående, smärtor eller feber ta kontakt med avdelningen tel. 06-213 1632

Du bör avstå från tyngre fysisk ansträngning de följande två dygnen (vid behov begär intyg för sjukskrivning). Tid för svar på undersökningen ges vid utskrivningen.

 

28.02.2020 Redaktion_toimitus