Vad är biopsi? (biopsi = provbit)

Det handlar om en undersökning där man tar ett litet vävnadsprov (biopsi) till exempel från levern, biopsin undersöks mikroskopiskt.
Biopsi utförs för att fastställa diagnosen vid en sjukdom eller för att kunna utvärdera effekten av din behandling.


Förberedelser inför biopsin

Blodprov tas på egen hälsovårdscentral dagen före åtgärd. Beställ tiden själv, då får du också eventuella instruktioner. Du behöver inte fasta före provtagningen.

Reservera hela undersökningsdag för sjukhusvistelse! Röntgen anmäler undersökningstiden till dagehet som tar hand om din transport dit.

Anmäl dig på Dagenheten E4 på undersökningsdag som finns på kallelsebreven.
Annulering av tidet: Om du är sjuk ring till kirurgiska polikliniken för endoskopiskötarna mån-to kl 8-9 tel 06 213 4544 för att få nya tiden.

Blodförtunnandemedicin bör vara på paus före undersökningen enligt speciellt schema. Kontakta kirurgiska polikliniken tel 06 213 4544 ifall du använder någon av följande mediciner: Marevan, Pradaxa, Xarelto, Eliquis, Lixiana, Plavix, Clopidogrel, Brilique, Effient, Klexane, Fragmin, Innohep och inte har fått information/ordination om pausen.

Primaspan, Aspirin och Disperin avslutas en vecka innan planerad biopsitagning.
Du får inte ta inflammationsdämpande medicin (t.ex Burana, Ibuxin, Ibumax, Ketorin, Voltaren) två dygn före undersökningen.

Om du är allergis mot bedövningsmedel ta kontakt till kirurgiska polikliniken.

Du ska inte äta mat 4 timmar före undersökningen. Du får ta dina vanliga morgonmediciner tillsammans med lite vätska.

Insulinpatienter: Undersökningsmorgonen får du ta ditt långverkande insulin som vanligt. Kortverkande insulin lämnar du bort helt på undersökningsmorgonen.

Undersökningsdag

Du får en venkanyl på avdelningen med tanke på eventuell medicinering i samband med ingreppet. Undersökningen görs på röntgenavdelningen. Du ska tömma urinblåsan strax innan du förs till röntgen.
Vad händer på röntgenavdelningen?

Undersökningen genomförs på röntgenavdelningen av röntgenläkaren. Under åtgärden ligger du på mage, sida eller rygg och rör på dig så lite som möjligt. Ställningen stöds genom användande av hjälpmedel så att den blir så bra som möjligt för dig. Huden lokalbedövas (Lidocain) för att det ska bli så smärtfritt som möjligt. Biopsin tas via ett litet hudsnitt och vanligen tas 1-3 provbitar, så att det finns tillräckligt med marerial för noggrannare bedömning. Åtgärden tar bara en kort stund, circa 30 minuter.

Biopsistället brukar blöda en smula. I sällsynta fall kan behandlingskrävande blödningskomplikationer uppstå. Du kan förutom lokal smärta känna smärta ut i höger axel.


Eftervård

Du förs till avdelningen med säng. Du bör vara sängliggande under 4 timmar. Ifall biopsisticket utförts i höger sida, rekommenderas höger sidoläge den första timmen. Puls och blodtryck kontrolleras när du kommer tillbaka till avdelningen och förtsätts 4 timmar efteråt. Du måste bli fastande ännu 4 timmar efter åtgärden ifall blödningskompikationer kommer.

Ifall du har smärtor i levertrakten eller i höger axel får du smärtmedicin. Vissa typer av smärtmedicin kan påverka reaktionsförmågan. Du får därför inte själv köra bil hem!

Du kan åka hem samma dag cirka 6 timmar efter biopsin, ifall tillståndet tillåter och inga komplikationer har tillstött.

Läkaren ordinerar före hemfärden när du kan börja blodförtunnande medicinen.

Ifall du får svimningskänsla, illamående, smärtor eller feber ta kontakt med Dagenheten tel. 06-213 2712 eller till akuten tel. 06-213 1310.

Du bör avstå från tyngre fysisk ansträngning de följande två dygnen (vid behov begär intyg för sjukskrivning). Tid för svar på undersökningen ges vid utskrivningen.

 

 

12.08.2020 Kirurgian poliklinikka 2