Vad är leverbiopsi? (biopsi = provbit)

Leverbiopsi är en undersökning där man tar ett litet vävnadsprov (biopsi) från levern, biopsin undersöks mikroskopiskt.

Leverbiopsi utförs för att fastställa diagnosen vid en leversjukdom eller för att kunna utvärdera effekten av patientens behandling.

Förberedelser inför leverbiopsin

Blodprov tas dagen före undersökningen.

Plavix, Primaspan, Aspirin och Disperin avslutas en vecka innan planerad biopsitagning.

Om du använder blodförtunnande medicin, Marevan, så ska den sättas på paus några dagar före undersökningen.

Du får inte ta inflammationsdämpande medicin (t.ex. Burana, Ibuxin, Ibumax, Ketorin, Voltaren) ett par dygn före undersökningen.

Ta kontakt till inre medicinska polikliniken tel. 06- 213 2657 om du använder någon av ovan nämnda mediciner och om det inte kommer föreskrifter i kallelsebrevet om hur du ska pausa medicinerna!

Du bör vara oäten 6 timmar före undersökningen, men du får gärna dricka vatten, saft, kaffe eller te i små mängder fram till två timmar före undersökningen. Du får ta dina vanliga morgonmediciner tillsammans med lite vätska.

Insulinpatienter:

Kvällen före undersökningen ska du minska ditt långverkande insulin (Levemir) med 20%. Undersökningsmorgonen får du ta ditt långverkande Levemir som vanligt, men det långverkande insulinet Lantus ska du minska med 20 %. Kortverkande insulin tar du som vanligt kvällen före undersökningen men lämnar bort det helt undersökningsmorgonen.

Du kommer till avdelningen före undersökningen enligt den information du fått via kallelsebrevet.

Du får en venkanyl på avdelningen med tanke på eventuell medicinering i samband med ingreppet.

Undersökningen görs på röntgenavdelningen

Vad händer på röntgenavdelningen?

Undersökningen genomförs på röntgenavdelningen av röntgenläkaren. Huden lokalbedövas (Lidocain) för att det ska bli så smärtfritt som möjligt.

Åtgärden tar bara en kort stund, 15 – 30 minuter.

Biopsistället brukar blöda en smula. I sällsynta fall kan behandlingskrävande blödningskomplikationer uppstå.

Du kan förutom lokal smärta känna smärta ut i höger axel.

Eftervård

Du förs till avdelningen med säng. Du bör vara sängliggande under 4 timmar. Ifall biopsisticket utförts i höger sida, rekommenderas höger sidoläge den första timmen.

Puls och blodtryck kontrolleras när du kommer tillbaka till avdelningen och några timmar efteråt.

Cirka två timmar efter biopsin får du dricka. Mat får du efter ytterligare en timme. Kom ihåg du att du fortfarande ska ligga i sängen.

Ifall du har smärtor i levertrakten eller i höger axel får du smärtmedicin. Vissa typer av smärtmedicin kan påverka reaktionsförmågan. Du bör därför inte själv köra bil hem!

Du kan åka hem samma dag cirka 6 timmar efter biopsin, ifall tillståndet tillåter och inga komplikationer har tillstött. Om du har lång väg hem eller använder blodförtunnande medicin rekommenderas uppföljning på avdelningen över natten.

Ifall du får svimningskänsla, illamående, smärtor eller feber ta kontakt med avdelningen tel. 06 323 2712.

Du bör avstå från tyngre fysisk ansträngning de följande två dygnen (vid behov begär intyg för sjukskrivning).

Svar på undersökningen

Du får svaret på undersökningen på inre medicinska polikliniken efter 4- 6 veckor.

31.07.2017 Redaktion_Toimitus