Förbesök på preoperativa polikliniken A1

 • Du kommer till sjukhuset på ett förbesök inför operationen. Då utreds ditt hälsotillstånd med tanke på den kommande operationen.
 • Ta med ifyllt frågeformulär “Förhandsuppgifter inför anestesi” samt medicinkort eller recept på mediciner som du använder
 • Du träffar en sjukskötare som intervjuar dig och ger dig muntliga och skriftliga anvisningar hur du ska förbereda dig hemma inför operationen
 • Du går till laboratoriet och ev. röntgen. Du får äta och dricka före besöket
 • Du träffar kirurgen samt anestesiläkaren samt vid behov fysioterapeuten
 • Besöket räcker 2 – 4 timmar. Efter besöket får du fara hem

Telefonsamtal dagen före operationen

 • På eftermiddagen ringer en sjukskötare från preoperativa polikliniken och berättar vilken tid du ska komma dit på operationsdagens morgon.
 • Du får veta vilka mediciner du ska ta hemma på operationsdagens morgon.

Operationsdagen

 • På operationsdagens morgon kommer du till preoperativa polikliniken på överenskommen tid.
 • Du byter om till operationskläder, dina egna kläder förs till den vårdavdelning där du kommer att vårdas efter operationen
 • När du blir kallad till operation går du med en sjukskötare till operationssalen

Efter operationen

 • När operationen är över förs du till uppvakningsavdelningen där du övervakas tills läget är stabilt, varefter du flyttas till avdelningen. Om ditt mående tillåter, kan du genast på operationsdagen komma upp samt röra dig enligt mående, du får även dricka liten mängd vätskor
 • Genast följande morgon får du stiga upp, med hjälp av vårdare, och röra dig enligt vad du orkar.
 • Du får också duscha, sårtejpen skyddar såret
 • Smärtmedicin erhåller du kontinuerligt via en smärtpump eller som injektioner

Hemfärden

 • Hemfärden sker vanligtvis efter kl. 13.00 på 5-7 dagen efter operationen
 • Sjukledigheten varar ca 6 veckor och under denna tid bör du undvika att lyfta tunga saker (ej över 10 kg)
 • Diet enligt medföljande råd
 • Duscha får du, men bastubad först efter stygnborttagning. Stygnen tas bort på hälsovårdscentralen
 • Efterkontroll på kirurgiska polikliniken enligt medföljande kort
 • Ifall mjälten borttagits under operationen får du, vid första återbesöket, tre stycken vaccinationer, som skyddar dig mot infektioner (lunginflammation, hjärnhinneinflammation samt allmän blodförgiftning). Vaccinationerna ger ett skydd för 5 år
 • En skriftlig sammanfattning (epicris) av vårdperioden hemsändes
 • Från sjukhuset sändes ett sk. B-intyg (för gratismedicin) till Folkpensionsanstalten som skriftligen informerar dig om hur du skall förfara vidare. B-intyget berättigar dig även till delvis ersättning för närings-dryckerna
06.03.2020 Redaktion_toimitus