Allmänt

Vid matstrupens och magmunnens förgreningsställe, magmunnen, finns en ömtålig slutningsmekanism som vanligtvis förhindrar magsäcksinnehåll att läcka upp tillbaka i matstrupen men tillåter rapning och uppkastningar. Denna slutmekanism är fysiologiskt svag och ger ofta efter. Som bidragande orsak ses ofta en bråckbildning i mellangärdet. Surt maginnehåll (ibland alkaliskt) läcker då upp i matstrupen och irriterar slemhinnan. Följderna blir en inflammation, esofagit, även kallad reflux sjuk-dom, rodnad, sår och senare t.o.m. förträngning av matstrupen. Sjukdomen är mycket vanlig och ger symptom i form av bl.a. sura uppstötningar, bröstsmärtor, hosta och sväljningssvårigheter. Sjukdomen behandlas kirurgiskt om man ej med mediciner uppnår önskat resultat.

Förbesök på preoperativa polikliniken A1

 • Du kommer till sjukhuset på ett förbesök inför operationen. Då utreds ditt hälsotillstånd med tanke på den kommande operationen.
 • Ta med ifyllt frågeformulär “Förhandsuppgifter inför anestesi” samt medicinkort eller recept på   mediciner som du använder.
 • Du träffar en sjukskötare som intervjuar dig och ger dig muntliga och skriftliga anvisningar hur du ska förbereda dig hemma inför operationen.
 • Du går till laboratoriet och ev. röntgen. Du får äta och dricka före besöket.
 • Du träffar kirurgen samt vid behov anestesiläkare och fysioterapeut.
 • Besöket räcker 2-4 timmar. Efter besöket får du fara hem.

Telefonsamtal dagen före operationen

 • På eftermiddagen ringer en sjukskötare från preoperativa polikliniken och berättar vilken tid du ska komma dit på operationsdagens morgon.
 • Du får veta vilka mediciner du ska ta hemma på operationsdagens morgon.

Operationsdagen

 • På operationsdagens morgon kommer du till preoperativa polikliniken på överenskommen tid.
 • Du byter om till operationskläder, dina egna kläder förs till den vårdavdelning där du kommer att vårdas efter operationen.
 • När du blir kallad till operation går du med en sjukskötare till operationssalen.

Efter operationen

 • När operationen är över förs du till uppvakningsavdelningen där du övervakas tills läget är stabilt, varefter du flyttas till avdelningen. Om ditt mående tillåter, kan du genast på operationsdagen komma upp samt röra dig enligt mående.
 • Genast följande morgon får du stiga upp och röra dig enligt vad du orkar
 • Att duscha går bra, sårtejpen skyddar såren
 • Första dagen efter operationen får du dricka fritt och äta flytande föda. Under den första veckan rekommenderas mat enbart som vätska eller pure. Färskt bröd och kött bör undvikas.
 • Efter en vecka kan man övergå till små portioner av normal mat, men man bör tugga maten väl. Starkt kryddad mat och kolsyrade drycker bör ännu undvikas.

Hemfärden

 • Hemfärden sker vanligtvis efter kl. 13.00 1:a dagen efter operationen
 • Sjukledigheten varar i regel 2 veckor
 • Du kan röra dig fritt och motionera, men undvik tunga lyft (> 10 kg) under sjukledigheten
 • Stygnen borttages på hälsovårdscentralen
 • Duscha får du, men bastubad först efter stygnborttagningen
 • En skriftlig sammanfattning (epikris) av vårdperioden hemsändes
28.02.2020 Redaktion_toimitus