PATIENTINFORMATION

 

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING AV METFORMIN VID KONTRASTMEDELSUNDERSÖKNINGAR

 

MEDICINERNA SOM INNEHÅLLER METFORMIN

 

 (Diformin®, Glucophage®, Metforem®, Metformin®, Oramet®, Oramet-Hexal®)

 (Competact®, Janumet®, Velmetia®, Eucreas®, Komboglyze®, Jentadueto®, Vipdomet®, Xigduo®)

 

Metformin tas inte på undersökningsdagen

 

Metformin medicineringen sättes på paus för minst 2 dygn efter kontrastförstärkt röntgenundersökning.

 

Njurfunktionsvärdet (kreatinin) kontrolleras med ett blodprov innan metformin påbörjas igen

 

 Fasta rekommenderas före laboratorium

 

Får gå till laboratorium kl 7-11. Om du vill kan du boka tid på förhand www.nettilab.fi eller tel 06213 1626. Tidsbokning behövs till laboratorium i Laihela, Malax, Lillkyro och Korsnäs.

 

 Ring på eftermiddagen om blodprovs svaret till kirurgiska polikliniken, tel 06 213 4544 mellan kl 14-15.

 

Metformin kan påbörjas 2 dygn efter kontrastmedelsundersökningen om kreatininvärdet är normalt

 

14.08.2017 Redaktion_Toimitus