PATIENTINFORMATION

Rekommenderad användning av metformin vid kontrastmedelsundersökningart

Medicinerna som innehåller metformin

 • Diformin®
 • Glucophage®
 • Metforem®
 • Metformin®
 • Oramet®
 • Oramet-Hexal®
 • Competact®
 • Janumet®
 • Velmetia®
 • Eucreas®
 • Komboglyze®
 • Jentadueto®
 • Vipdomet®
 • Xigduo®

Metformin tas inte på undersökningsdagen.

Metformin medicineringen sättes på paus för minst 2 dygn efter kontrastförstärkt röntgenundersökning.

Njurfunktionsvärdet (kreatinin) kontrolleras med ett blodprov innan metformin påbörjas igen. Fasta rekommenderas före laboratorium.

Får gå till laboratorium kl 7-11. Du kan boka tid på förhand www.nettilab.fi eller tel 06213 1626. 

Ring på eftermiddagen om blodprovs svaret till kirurgiska polikliniken, tel 06 213 4544 mellan kl 14-15.

Metformin kan påbörjas 2 dygn efter kontrastmedelsundersökningen om kreatininvärdet är normalt.

 

27.02.2020 Redaktion_toimitus