Allmänt

Mjälten är ett knytnävsstort organ, beläget i bukhålans övre vänstra del. Dess viktigaste uppgift är att bryta ned förbrukade röda blodkroppar. Mjälten deltar också i kroppens försvar mot infektioner. Förstorad mjälte är ett symptom som kan uppkomma vid sjukdomar såsom malaria, skrumplever och flera blodsjukdomar (t.ex. autoimmunhemolytisk anemi).

Mjältskada i samband med operationer kan framför allt uppkomma vid ingrepp på magsäck och tjocktarm.  En förstorad mjälte kan också lätt brista vid olycksfall, varvid en livshotande inre blödning uppkommer. Vid sådana tillstånd kan man avlägsna mjälten eftersom den inte är ett livsviktigt organ. Mjältens funktion övertas därefter av levern och lymfkörtlarna. Om mjälten avlägsnats minskar kroppens försvar mot infektioner och du kommer därför att vaccineras.

Förbesök på preoperativa polikliniken A1

 • Du kommer till sjukhuset på ett förbesök inför operationen. Då utreds ditt hälsotillstånd med tanke på den kommande operationen.
 • Ta med ifyllt frågeformulär “Förhandsuppgifter inför anestesi” samt medicinkort eller recept på mediciner som du använder
 • Du träffar en sjukskötare som intervjuar dig och ger dig muntliga och skriftliga anvisningar hur du ska förbereda dig hemma inför operationen
 • Du går till laboratoriet och ev. röntgen. Du får äta och dricka före besöket
 • Du träffar kirurgen samt anestesiläkaren samt vid behov fysioterapeuten
 • Besöket räcker 2 – 4 timmar. Efter besöket får du fara hem

Telefonsamtal dagen före operationen

 • På eftermiddagen ringer en sjukskötare från preoperativa polikliniken och berättar vilken tid du ska komma dit på operationsdagens morgon.
 • Du får veta vilka mediciner du ska ta hemma på operationsdagens morgon.

Operationsdagen

 • På operationsdagens morgon kommer du till preoperativa polikliniken på överenskommen tid.
 • Du byter om till operationskläder, dina egna kläder förs till den vårdavdelning där du kommer att vårdas efter operationen
 • När du blir kallad till operation går du med en sjukskötare till operationssalen

Efter operationen

 • När operationen är över förs du till uppvakningsavdelningen där du övervakas tills läget är stabilt, varefter du flyttas till avdelningen. Om ditt mående tillåter, kan du genast på operationsdagen komma upp samt röra dig enligt mående. Du får även dricka liten mängd vätskor
 • Genast följande morgon får du stiga upp, med hjälp av vårdare, och röra dig enligt vad du orkar
 • Du får också duscha, sårtejpen skyddar såret
 • Smärtmedicin erhåller du kontinuerligt via en smärtpump eller som injektioner
 • Vanligtvis får du börja försiktigt dricka och äta lite flytande kost redan första dagen efter operationen.
 • Efter detta vanlig mat

Hemfärden

 • Hemfärden sker vanligtvis kl. 13.00 2 – 4 dagar efter operationen
 • Sjukledigheten är ca. 3 – 4 veckor
 • Du kan röra dig helt fritt
 • I duschen får du gå, men bastubad före efter att stygnen är borta. Stygnen får du ta bort på hälsovårdscentralen
 • Efterkontroll på inremedicinska polikliniken
 • En skriftlig sammanfattning (epikris) av vårdperioden hemsändes
28.02.2020 Redaktion_toimitus