Allmänt

Avsikten med operationen är dels att minska hungerkänslor, dels att se till att det inte går att äta så mycket på en gång. Detta åstadkommes genom att man med några stygn syr fast ett silikonplastband runt magsäcken. Denna får nu formen av ett timglas. Bandet har på insidan en ballong och i änden en behållare som placeras i fettlagret under huden. Öppningen i bandet kan sedan regleras genom att man med en tunn nål injicerar vätska genom behållaren. Den övre delen av magsäcken skall vara mycket liten, rymma ca ½ dl och förbindelsen till den nedre delen trång, ca 1 cm. Då passerar födan mycket långsamt ner. Det tar nu ungefär 20 minuter för magsäcksfickan att tömma sig och på detta sätt åstadkommes en snabb och bestående mättnadskänsla när du äter.

Förbesök på preoperativa polikliniken A1

 • Du kommer till sjukhuset på ett förbesök inför operationen. Då utreds ditt hälsotillstånd med tanke på den kommande operationen.
 • Ta med ifyllt frågeformulär “Förhandsuppgifter inför anestesi” samt medicinkort eller recept på mediciner som du använder
 • Du träffar en sjukskötare som intervjuar dig och ger dig muntliga och skriftliga anvisningar hur du ska förbereda dig hemma inför operationen
 • Du går till laboratoriet och ev. röntgen. Du skall inte äta eller dricka över natten före besöket
 • Du träffar kirurgen samt anestesiläkaren och vid behov fysioterapeuten
 • Du har reserverats en tid på näringsterapeutens mottagning beträffande dieten efter operationen och annat som ska tas i beaktande
 • Besöket räcker 2 – 4 timmar. Efter besöket får du fara hem

Telefonsamtal dagen före operationen

 • På eftermiddagen ringer en sjukskötare från preoperativa polikliniken och berättar vilken tid du ska komma dit på operationsdagens morgon.
 • Du får veta vilka mediciner du ska ta hemma på operationsdagens morgon.

Operationsdagen

 • På operationsdagens morgon kommer du till preoperativa polikliniken på överenskommen tid.
 • Du byter om till operationskläder, dina egna kläder förs till den vårdavdelning där du kommer att vårdas efter operationen
 • När du blir kallad till operation går du med en sjukskötare till operationssalen.

Efter operationen

 • När operationen är över förs du till uppvakningsavdelningen där du övervakas tills läget är stabilt, varefter du flyttas till avdelningen. Om ditt mående tillåter, kan du genast på operationsdagen komma upp samt röra dig enligt mående. Du får även dricka liten mängd vätskor
 • Genast på morgonen får du, med hjälp av din skötare, stiga upp och röra dig enligt vad du orkar
 • Första dagen får du äta flytande mat försiktigt. Efter det får du övergå till puréer som du äter i ca fyra veckor, och efter det till normal mat som tuggas väl. Du får separata anvisningar och annat som ska tas i beaktande av näringsterapeuten.  

Hemfärden

 • Hemfärden sker vanligtvis efter kl. 13.00 på 1-2 dagen efter operationen
 • Du kan hela tiden röra dig fritt och lyfta saker enligt vad du orkar
 • Öka ditt motionerande stegvis
 • Duscha får du, men bastubad först efter stygnborttagningen. Stygnen tas bort på hälsovårdscentralen
 • Sjukledigheten varar i regel 2 veckor
 • En skriftlig sammanfattning (epikris) av vårdperioden hemsändes
06.03.2020 Redaktion_toimitus