Allmänt

En överviktsoperation innebär alltid en viss risk och bör betraktas som en sista möjlighet, då lättare vårdmetoder inte har effekt. Dödligheten förknippad med detta ingrepp<0,2 %. Sleeve gastrectomy innebär att magsäcken omformas till ett smalare rörformat organ. Ca ¾ av magsäcken tas bort. Den övre och nedre magmunnen är intakta. Operationen görs i allmänhet med titthålsteknik, p.g.a. detta så är vårdtiden kort, endast några små sår på magen och kort återhämtningstid. De flesta går ner över hälften av sin övervikt och resultatet är långsiktigt mycket bestående. Operationen minskar också risken att insjukna i allvarliga följdsjukdomar av övervikt, t.ex. diabetes, blodtryckssjukdom osv.

Du måste följa en strikt lågenergidiet (ENED) i minst fyra veckor före operationen. Detta gör åtgärden enklare och förbättrar operationsresultatet genom att minska fettmängden i levern och förminskar leverns storlek.

Förbesök på preoperativa polikliniken A1

 • Du kommer till sjukhuset på ett förbesök inför operationen. Då utreds ditt hälsotillstånd med tanke på den kommande operationen.
 • Ta med ifyllt frågeformulär “Förhandsuppgifter inför anestesi” samt medicinkort eller recept på mediciner som du använder
 • Du träffar en sjukskötare som intervjuar dig och ger dig muntliga och skriftliga anvisningar hur du ska förbereda dig hemma inför operationen
 • Du går till laboratoriet och ev. röntgen. Du får äta och dricka före besöket
 • Du träffar kirurgen samt anestesiläkaren samt vid behov fysioterapeuten
 • Du har reserverats en tid på näringsterapeutens mottagning beträffande dieten efter operationen och annat som ska tas i beaktande
 • Besöket räcker 2 – 4 timmar. Efter besöket får du fara hem

Telefonsamtal dagen före operationen

 • På eftermiddagen ringer en sjukskötare från preoperativa polikliniken och berättar vilken tid du ska komma dit på operationsdagens morgon.
 • Du får veta vilka mediciner du ska ta hemma på operationsdagens morgon.

Operationsdagen

 • På operationsdagens morgon kommer du till preoperativa polikliniken på överenskommen tid.
 • Du byter om till operationskläder, dina egna kläder förs till den vårdavdelning där du kommer att vårdas efter operationen
 • När du blir kallad till operation går du med en sjukskötare till operationssalen.

Efter operationen

 • När operationen är över förs du till uppvakningsavdelningen där du övervakas tills läget är stabilt, varefter du flyttas till avdelningen.
 • Om ditt mående tillåter, kan du genast på operationsdagen komma upp samt röra dig enl. mående, du får även dricka liten mängd vätskor
 • Genast följande morgon får du stiga upp med skötarens hjälp och röra dig enligt vad du orkar Sårsmärtan är vanliga ringa
 • Första dagen får du äta flytande mat försiktigt. Efter det får du övergå till puréer som du äter i ca fyra veckor, och efter det till normal mat som tuggas väl. Du får separata anvisningar och annat som ska tas i beaktande av näringsterapeuten

Hemfärden

 • Hemfärden sker vanligtvis efter kl. 13.00 på 1-2:e dagen efter operationen.
 • Du kan röra dig fritt, motionera och lyfta saker enligt vad du orkar (dock ej över 10 kg)
 • Duscha får du, men bastubad först efter stygnborttagningen. Stygnen tas bort på hälsocentralen
 • Sjukledigheten varar i regel ca 2 veckor.
 • Recept på mediciner, bl.a. CalcichewD3-forte, MultivitaPlus, Betolvex och Somac får du vid utskrivningen
 • En skriftlig sammanfattning (epikris) av vårdperioden hemsändes.
 • Överviktsoperation orsakar uppsugningsstörning av vissa födoämnen och mineralämnen, bl.a. B12 – vitaminbrist och kalciumbrist samt järnbristanemi. P.g.a. av detta hamnar du att dagligen använda multivitamin-, spårämnes- och kalcium-D-vitaminpreparat genom hela livet. På näringsterapeutens mottagning uppföljs i fortsättningen regelbundet näringstillståndet, uppsugningen av födo- och mineralämnen och du för stöd för utmaningarna som din diet orsakar samt för uppnående av målsättningar.
28.02.2020 Redaktion_toimitus