Syftet med undersökningen/åtgärden

Perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG), möjliggör näringstillförsel vid olika sväljningsbesvär.

Förberedelser

Du bör vara fastande 6 timmar före ingreppet.

Läkemedel

Ungefär 1 timme före åtgärden ges en dos antibiotika intravenöst.

Undersökningens/åtgärdens förlopp

Via buken till magsäcken görs ett litet snitt och en mjuk slang sätts in med hjälp av ett endoskop. Slangen hålls på plats med hjälp av en platta i magsäcken samt en siliconplatta på magen.

Kost

Efter 6-8 timmar efter ingreppet kan ni äta lätt mat, exempelvis välling, kräm eller yoghurt.

Eftervård

Smärtmedicin kan tas efter ingreppet, eftersom bukområdet kan vara sjukt upp till en veckas tid.

 • I samband med insättning av din PEG sätts ibland en kompress som skydd under plattan. Kompressen bör tas bort följande dag. I fortsättningen får ingen kompress sättas under hudplattan -förhindrar att ordentlig kanal bildas.
 • Följande dag efter insättningen, samt dagligen därefter skall PEG-slangen snurras i samband med hudvården.
 • Huden rengörs dagligen med vanligt kranvatten/dusch. Torka huden omsorgsfullt. Du kan bada/gå i bastu efter en vecka.
 • Även om inte slangen behöver användas, sköljs den dagligen med ungefär en ½ dl ljummet kranvatten, även på åtgärdsdagen.
 • Remiss för gratis vårdmaterial fås av stomi-skötaren.

Att observera

Mängden näringspreparat via PEG-slangen beror på om eller hur mycket föda du kan ta via munnen.

Det är också viktigt att inta en riklig mängd vatten dagligen. Näringsterapeut kontaktas vid behov.

Före måltiden bör man alltid tvätta händerna. Det är viktigt att näringsvätskan är rumstempererad. Under matningen bör du vara i sittande/halvsittande ställning, precis som vid normalt ätande. Matningsslangen bör sköljas i vatten före och efter måltiden. Före måltid är det bra att kontrollera att matningsslangen är på rätt plats. Detta görs genom att dra in lite maginnehåll i sprutan. För att förhindra illamående bör man undvika stora mängder näringsmängder per gång.  En öppnad förpackning håller sig i ett dygn och kan förvaras i rumstemperatur.

Vårdande läkare skriver läkarintyg (B-intyg) och recept på näringslösning. Du har rätt till vårdbidrag, handikappstöd eller andra ersättningar enligt handikappslagen. Tilläggsuppgifter fås från FPA eller sjukhusets socialarbetare.

Mediciner

Tabletterna kan oftast antingen krossas, finfördelas eller ersättas med flytande preparat, enligt apotekets eller vårdande läkares anvisningar. Tabletterna löses alltid upp och sköljs ner med en riklig mängd vatten.

OBS! Den första slangen har oftast både medicin- och näringsport. Medan en utbytt slang även har en ballongport. Via ballongporten skall varken mediciner eller näring ges!

Munvård

Munnens slemhinnor bör iakttas dagligen, tvättning av tänder/proteser är viktigt. Fukta munnen med vatten eller konstgjord saliv, samt skölj med munvatten. Smörj läpparna enligt behov.

Eventuella problem

Om slangen tilltäpps:

 • Skölj med varmt vatten, vichy-vatten och ”mjölka” slangen lätt.
 • Ifall detta inte hjälper ta kontakt med vårdande enhet eller stomi-skötaren.
 • Detta kan förhindras genom att man alltid sköljer näringsslangen noggrant med vatten före och efter matning eller medicinering.

Om slangen åker ut:

 • Avsluta genast matningen.
 • Sätt in en ny så snart som möjligt, eftersom öppningen stängs mycket snabbt (inom ett par timmar). Man kan tillfälligt sätta en urinkateter i öppningen för att den inte skall gå fast.

Vid problemsituationer ta kontakt:

 • Stomiskötaren
 • Egen hälsovårdscentral
 • VCS:s akutpoliklinik tfn 06 213 1310

PEG-slangens avlägsnande eller byte

 • Kan vara kvar tills den inte fungerar problemfritt mera.
 • Tilläggsdelar finns att fås, kontakta stomiskötaren vid behov.
 • Hur den första PEG-slangen med platta tas bort beror på vilken modell som satts
 • Den första slangen ersätts ofta med en ballongförsedd slang eller ”knapp”.
  • Ballongens vattenmängd kontrolleras en gång i veckan, vid behov fyller man på vatten.
  • PEG-slangens byte kan i fortsättningen göras hemma eller på egen hälsovårdscentral, ungefär var tredje månad.
  • Ballongens innehåll sugs ut, varefter slangen försiktigt dras ut ur stomikanalen. En ny PEG-slang av samma storlek sätts genast in i kanalen.
 • När slangen är borttagen, växer stomikanalen oftast fast inom några dagar. En torr kompress kan sättas på öppningen tills sekretproduktionen avtar.
25.02.2020 Redaktion_toimitus