Namn och socialskyddssignum _________________________________________________

  

En polyp har avlägsnats  från ___________________ i samband med __________ scopi. Vi har använt en metallslinga och diatermi (svag elström). Ett ärr bildas på området efter en tid.

 

Mediciner som getts: ___________________ kl ______

                                  ___________________  kl ______

                                   ___________________  kl ______

 

 

Ni bör undvika tunga lyft och ansträngningar en vecka för att området skall få tid att helna.

 

Föda och dryck på åtgärdsdagen: ___________________________________________________

 

Dagen efter åtgärden får Ni äta och dricka normalt.

 

Polypen sänds för närmare mikroskopisk undersökning och svaret kommer efter 2-3 veckor.

 

 

Ta kontakt ifall Ni får

-         svår magsmärta

-         temperaturstegring

-         riklig tarmblödning eller över ett dygns blödning, också lindrig

-         blödning som börjar på nytt

-         blodiga uppkastningar

-         blodiga eller svarta avföringar

-         blodiga eller svarta avföringar senare igen.

 

Ni kan ta kontakt till Vasa centralsjukhus kirurgiska polikliniken vardagar kl 8 - 15, tfn 06 213 4544.

Övriga tider till akuten 06 213 1310 eller till växeln 06 213 1111.

11.12.2015 kirurgiska polikliniken 1