”Man behöver inte vara ensam!”
Du har tagit emot beskedet att du har insjuknat i cancer. Det trygga och vardagliga livet är fullt av frågor, känslor och nya ting.

När du lämnar mottagningen kan det kännas som om inte något finns kvar av det som läkaren förklarat. Frågorna kommer kanske inte genast, men de kan komma senare. Här har vi samlat information om olika alternativ, som ger stöd och samtalshjälp.

Cancerskötare:
Sjukskötare Tiina Aro arbetar på kirurgiska polikliniken som kontaktperson för patienter med tjocktarms- och ändtarmscancer. Hon stöder, lyssnar och ger information. Du kan reservera en besökstid eller ringa tel.nr. 06 213 4517 må-fre. kl. 14:00-16:00.

Sjukskötare Nancy Sand arbetar på kirurgiska polikliniken som stomiskötare och cancerskötare. Hon har mottagning på avdelning T3. Du kan reservera en tid till henne tel.nr. 06 213 1538. Hon ger också stöd och information i frågor som berör stomier och PEG-sonder.

OLKA-punkten
OLKA är koordinerad organisations- och volontärverksamhet på sjukhus. OLKA-punkten finns i korridoren mellan röntgen och laboratoriet på A1.Punkten är öppen 24/7.

Du kan i lugn och ro bekanta dig med mapparna vid OLKA-punkten.
I mapparna finns information om olika diagnoser och sjukdomar, lokala patientföreningars verksamhet, kamratstöd och andra stödformer.

Behöver du kamratstöd? Kamratstöd innebär att du får hjälp och stöd av en person som har erfarenhet av samma sjukdom.

Två gånger i veckan finns representanter från Österbottens Cancerförening anträffbara vid OLKA-punkten: en stödperson på måndagar kl.12-14 och föreningens personal på torsdagar kl.9-11. Av dem kan du få information om cancerföreningens verksamhet och tjänster samt stöd i ärenden gällande sjukdomen. OLKA-punktens veckoschema finns vid

OLKA-punkten och vid anslagstavlan mittemot kirurgiska poliklinikens anmälning.

OLKA-verksamhetens kontaktpersoner:
Projektkoordinator Niina Hakala 040-7333 471, niina.hakala@pohy.fi
Projektarbetare Malin Boholm 040-7333 437, malin.boholm@pohy.fi

Sjukhusprästen är anträffbar tisdagar kl. 10:00–11:00 på servicepunkten. Kontaktinformation till sjukhusprästen finns på Sjukhuspräster

Servicepunkten är belägen i huvudbyggnaden A1(i korridoren mellan polikliniklaboratoriet och röntgen). Servicepunkten är öppen dagligen kl. 9-15. Kontaktinformation tel.nr.: 06 213 1315 eller 06 213 2433.

Kvällstid och veckoslut:
Psykiatrins dejourerande sjukskötare ger stöd och samtalshjälp också kvällar och veckoslut på tel.nr. 040 516 2174. Hon arbetar på dejouravdelningen och kan Vb ta emot där. Ring först och kom Vb överens om en tid med henne.

19.12.2019 Kirurgian poliklinikka 2