Allmänt

Människans tarm är 5-7 meter lång och består uppifrån räknat av tunntarm (intestinum tenue), tjocktarm (colon) och ändtarm (rectum). Den kraftigt vindlande tunntarmen upptar ca 4/5-delar av hela tarmkanalens längd och är 2-3 cm i diameter. Tunntarmens inre yta är belagd med körtlar, som avsöndrar tarmsaft, och med millimeterlånga utskott, tarmludd (villi), som tar upp näring.

Tjocktarmen är drygt 1 meter lång och ca. 7 cm i diameter. Den ligger i en båge runt tunntarmen och uppdelas i den uppåtstigande, den tvärgående och den nedstigande tjocktarmen. I tjocktarmen uppsugs huvudsakligen vatten, varigenom tarminnehållet får en allt fastare konsistens.

Förbesök på preoperativa polikliniken A1

 • Du kommer till sjukhuset på ett förbesök inför operationen. Då utreds ditt hälsotillstånd med tanke på den kommande operationen.
 • Ta med ifyllt frågeformulär “Förhandsuppgifter inför anestesi” samt medicinkort eller recept på mediciner som du använder
 • Du träffar en sjukskötare som intervjuar dig och ger dig muntliga och skriftliga anvisningar hur du ska förbereda dig hemma inför operationen
 • Du går till laboratoriet och ev. röntgen. Du får äta och dricka före besöket
 • Du träffar kirurgen samt anestesiläkaren samt vid behov fysioterapeuten
 • Besöket räcker 2 – 4 timmar. Efter besöket får du fara hem

Telefonsamtal dagen före operationen

 • På eftermiddagen ringer en sjukskötare från preoperativa polikliniken och berättar vilken tid du ska komma dit på operationsdagens morgon.
 • Du får veta vilka mediciner du ska ta hemma på operationsdagens morgon.

Operationsdagen

 • På operationsdagens morgon kommer du till preoperativa polikliniken på överenskommen tid.
 • Du byter om till operationskläder, dina egna kläder förs till den vårdavdelning där du kommer att vårdas efter operationen
 • När du blir kallad till operation går du med en sjukskötare till operationssalen.

Efter operationen

 • När operationen är över förs du till uppvakningsavdelningen där du övervakas tills läget är stabilt, varefter du flyttas till avdelningen. Om ditt mående tillåter, kan du genast på operationsdagen komma upp samt röra dig enligt mående. Du får även dricka liten mängd vätskor
 • Genast följande morgon får du stiga upp, med hjälp av vårdare, och röra dig enligt vad du orkar
 • Du får också duscha, sårtejpen skyddar såret
 • Smärtmedicin erhåller du kontinuerligt via en smärtpump eller som injektioner
 • Vanligtvis får du börja försiktigt dricka och äta lite flytande kost redan första dagen efter operationen.
 • Följande dag får du fritt äta flytande föda. Därefter vanlig kost. Du kan i princip äta som vanligt, tugga bara maten ordentligt och undvik födoämnen som innehåller “långa trådar”, s.s. sparris och köttet i citrus-frukter, dessa har en benägenhet att bilda klumpar som kan fastna i tarmsömmarna och åstadkomma förstoppning

Hemfärden

 • Hemfärden sker vanligtvis efter kl 13.00 på 3-5 dagen efter operationen
 • Sjukledigheten varar i ca 3-4 veckor
 • Du kan röra dig fritt, motionera och lyfta saker som du orkar, dock inget tyngre än 10 kg
 • Duscha får du, men bastubad först efter stygnborttagningen. Stygnen borttages på hälsocentralen
 • Efterkontroll på kirurgiska polikliniken enligt medföljande kort
 • En skriftlig sammanfattning (epikris) av vårdperioden hemsändes
28.02.2020 Redaktion_toimitus