Vårdföreskrift efter dilatation (utvidgning) eller stentinläggning

Namn och socialskyddssignum ______________________________________________

 

___/___ 20__­­__  kl  ____   har i samband med ______________ scopi gjorts en dilatation / stentinläggning i/av __________________.

 Mediciner som getts: ___________________ kl ______

                                    ___________________  kl ______

                                    ___________________  kl ______

 

Efter åtgärden

□          Ni bör vara utan dryck och mat i ____ timmar till kl _____.

□          Efter detta får ni dricka och äta sval och mjuk mat.

□          Dagen efter åtgärden får ni äta ____________.

□          Ni får äta och dricka normalt.

 

Ta kontakt till centralsjukhuset ifall Ni får

  • svår smärta
  • svaghetskänsla
  • blodiga uppkastningar
  • blodiga eller svarta avföringar
  • feber.

 Ni kan ta kontakt till Vasa centralsjukhus kirurgiska polikliniken vardagar kl 8 - 15, tfn 06 213 4544. Övriga tider till akuten 06 213 1310 eller till växeln 06 213 1111.

 

 

 

11.12.2015 kirurgiska polikliniken 1