”Man behöver inte vara ensam!”

Du har tagit emot beskedet att du har insjuknat i cancer. Det trygga och vardagliga livet är fullt av frågor, känslor och nya ting.

När du lämnar mottagningen kan det kännas som om inte något finns kvar av det som läkaren förklarat. Frågorna kommer kanske inte genast, men de kan komma senare. Här har vi samlat information om olika alternativ, som ger stöd och samtalshjälp.

Cancerskötare

Sjukskötare Synnöve Liukku arbetar på kirurgiska polikliniken som kontaktperson för patienter med tjocktarms- och ändtarmscancer. Hon stöder, lyssnar och ger information. Du kan reservera en besökstid eller ringa tfn: 06 213 4517 må-fre kl 14:00-16:00.

Sjukskötare Nancy Sand arbetar på kirurgiska polikliniken som stomiskötare och cancerskötare. Hon har mottagning på avdelning T3. Du kan reservera en tid till henne tfn: 06 213 1538. Hon ger också stöd och information i frågor som berör stomier och PEG-sonder.

Servicepunkten

På servicepunkten arbetar två hälsovårdsutbildade personer. Du kan genast efter mottagningen gå och diskutera med dem och de kan lyssna, ge stöd och tröst. De hjälper dig också att hitta till rätt ställen på sjukhuset.

Två gånger i veckan kan du på servicepunkten också träffa en stödperson från Österbottens Cancerförening. De är på servicepunkten vanligen måndagar kl 12:00–14:00 samt torsdagar kl 9:00–11:00, veckoprogrammet finns på servicepunkten och mittemot anmälningsluckan på kirurgiska polikliniken. De ger information om cancerföreningens verksamhet och annat som berör sjukdomen.

 Sjukhusprästen är anträffbar tisdagar kl 10:00–11:00 på servicepunkten. Kontaktinformation till sjukhusprästen finns på https://www.vaasankeskussairaala.fi/sv/for_patienter/enheter/polikliniker-och-mottagningar/sjukhuspraster/

Servicepunkten är belägen i huvudbyggnaden A1(i korridoren mellan polikliniklaboratoriet och röntgen). Servicepunkten är öppen dagligen kl 9-15. Kontaktinformation tfn: 06 213 1315 eller 06 213 2433.

Kvällstid och veckoslut

Psykiatrins dejourerande sjukskötare ger stöd och samtalshjälp också kvällar och veckoslut på tfn: 040 516 2174. Hon arbetar på dejouravdelningen och kan vb ta emot där. Ring först och kom vid behov överens om en tid med henne.

06.03.2020 Redaktion_toimitus