Ortognatisk= bettkorrigering som innefattar både ortodonti (tandreglering) och käkoperation

Ortodont= specialtandläkare i tandreglering

Patienterna kommer till VCS pkl för mun- och käksjukdomar med remiss. Undersökningen och terapiplaneringen görs som ett samarbete mellan de olika odontologiska specialiteterna. Innan behandlingen inleds bör tänderna och tändernas stödjevävnader vara i gott skick. Under tiden  tandregleringsvården pågår går patienten regelbundet på tandgranskningar och i övrig behandling hos den egna tandläkaren. Vid behov utför den egna tandläkaren också akutvård, t.ex. rotbehandlingar.

Den ortognatiska behandlingen är individuell och pågår oftast i flera års tid. Ungefär i mitten av behandlingen görs en käkoperation, som görs i narkos. I samband med käkoperationen tillbringar patienten 1-2 nätter på sjukhuset. Sjukskrivningen beror på ingreppets art och varierar mellan 1-4 veckor. Efter operationen fortsätter tandregleringen med ”gummibandsskedet”, och det är viktigt att patienten då följer de instruktioner hon/han får av ortodonten.

När tandregleringens aktiva skede är slutfört, avlägsnas den fasta tandregleringsapparaturen (tandställningen) och det s.k. retentionsskedet börjar. Retentionsskedet innebär avtagbara tandregleringsapparater som upprätthåller resultatet ( ”det nya bettet” ) som man nått med tandregleringen. Till en början används dessa apparater i 4 månaders tid 13-14 timmar/dygn. Därefter används apparaterna 8-9 timmar/dygn (oftast nattetid) i två års tid. Så småningom minskar man på användningen av retentionsapparaterna enligt de individuella instruktioner som ortodonten ger, men vanligen använder man apparaterna 1-2 nätter/vecka livet ut om man vill att behandlingsresultatet ska bibehållas.

 

 

02.12.2015 VKSadmin