Syftet med åtgärden

Diagnostisering av muskelsjukdomar och differentialdiagnostik.

Förberedelse

Ingreppet kräver inga förberedelser.

Ingrepp

Muskelbiopsin tas antingen från höger eller vänster lår-/vadmuskel enligt läkarens beslut. Muskelbiopsin tas med konkotom via ett mycket litet hudsnitt under lokalbedövning.

Några millimeter stora provbitar tas för undersökning. På såret sätts sårtejp och idealbinda.

Eftervård

På kvällen efter ingreppet kan du ta bort idealbindan från såret. Sårtejperna får sitta kvar på såret en vecka, därefter kan du ta bort dem.

Undvik att såret utsätts för stora mängder fukt, så länge sårtejperna finns kvar.

Undvik likaså bastubad och stark svettning under en vecka.

Kontakt

Om du har frågor om sårvården, ta gärna kontakt med vårdande enheten.

 

02.12.2015 VKSadmin