Parkinson är en kronisk, ofta långsamt framskridande, sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet. Sjukdomen beror på att nervceller i en viss region i hjärnan långsamt förstörs, vilket leder till att det dopamin som dessa nervceller producerar minskar, vilket igen leder till en brist på dopamin.

Dopamin är en s.k. transmittor som möjliggör att information kan överföras från en nervcell till en annan. Dopaminbrist orsakar "informationsstörningar" i de delar av hjärnan som reglerar rörelser och musklernas funktion.

Sjukdomen ger följande symtom: skakningar vid vila, muskelstelhet, rörelsetröghet, svårigheter att inleda rörelser, balanssvårigheter, uttrycksfullheten i ansiktet minskar.

Sjukdomsförloppet är mycket varierande och kan inte botas men symtomen kan lindras. Symtomen kan variera mycket under dagens lopp, och dagarna kan avsevärt skilja sig åt. Sjukdomen är inte ärftlig.

Den primära vården av en patient med parkinson består fortsättningsvis av läkemedelsbehandling. Varje patient har en individuellt planerad medicinering. Kirurgisk vård är ett gott vårdalternativ för patienter med symtom som inte lindras tillräckligt med läkemedelsbehandling eller som lider av många biverkningar på grund av medicineringen. Även rehabilitering är en viktig del av vården för en patient med parkinson.

15.04.2021 keuhkopoliklinikka 3