Vid en hjärninfarkt eller hjärnblödning uppstår det I hjärnan en skada I nervvävnaden som ej helt återställs, men nervcellerna kan bygga nya förgreningar och på sätt återfå funktioner. En planerad och i tidigt skede påbörjad rehabilitering strävar till att återställa de nedsatta funktionerna och på sätt minska de bestående skadorna.

Planeringen av rehabiliteringen sker i samråd med patienten.

Rehabilitering är mångprofessionell, till rehabiliteringsteamet hör förutom läkare och skötare även

 • fysioterapeut
 • ergoterapeut
 • talterapeut
 • neuropsykolog
 • rehabiliteringshandledare
 • socialskötare

Rehabiliteringen börjar genast då patientens tillstånd är stabilt.

Strokerehabiliteringen kan vara

 • lägesändringar i sängen
 • att komma upp och sitta på sängkanten, att träna sittbalansen
 • förflyttningar till och från rullstol
 • gåträning
 • handledning vid matsituationer
 • wc-besök
 • att klara av att sköta om den personliga hygienen
 • att klä av och på kläder
 • Vi önskar att även anhöriga deltar i rehabiliteringen, fråga mera om detta av egenskötaren

Kom ihåg att inför hemfärden fråga av egenskötaren/terapeuten hur Er rehabilitering fortsätter ”i hemmet”, ev. rehabiliteringskurser och dyl.

02.12.2015 VKSadmin