För att förebygga infektion av kateterroten, blodförgiftning och för att säkerställa effektiv dialys är det viktigt att katetern sköts rätt.

1. Hygien

Sköt din personliga hygien.

  • Undvik att katetern blir våt.
  • Bastubad och simning förbjudet.
  • Vid dusch kan du sätta plast ovanpå förbandet tätt fäst med tillexempel målartejp runtom på huden eller så kan du använda duschkrage.
  • Om förbanden ändå blir våta, kan du försiktigt byta de översta (utan att öppna till roten).

Nämn vid nästa dialysbesök om förbanden blivit våta.

2. Kateterns skötsel

  • Vid klåda kan du smörja torr hud runtom förbanden med tillexempel bassalva eller Ceridal-olja. Skrapa inte huden.
  • Om förbanden lossnar: Fäst katetern med tejp (om helt lös, ta kontakt med sjukhuset).
  • Blödning: Sätt rena förband på. Ifall blödningen är riklig, tryck på blödningsstället och kontakta genast sjukhuset.

3. Övrigt

  • Katetern kan vara fäst med suturer/stygn, som kan “nypa”, irritera.
  • Undvik kraftiga rörelser och tunga lyft med armen på “katetersidan”.

Om du har problem med katetern, ta kontakt till dialysen eller

akuten dejourtid.

28.01.2021 Dialyysiosasto