Genom en liten operation förenas ärtär- och ven kärl, man gör en sk cimonifistel, som behövs vid hemodialys. Vanligen görs ingreppet i handled eller armbågsområdet. Genom det ökade blodflödet i fisteln känns kraftigare puls och hörs ett svirr i området.

Vårdföreskrifter efter operation

Efter operation kan armen vara svullen och öm, det är normalt och går tids nog över. För att minska svullanden kan du hålla armen i högläge t.ex. genom att lägga den på en dyna när du sitter och ligger. Mot värk kan Panadol 500 milligram (Paracetamol) tas.

Operationssåret hålls rent och torrt. Observera möjliga tecken på infektion såsom rodnad, svullnad, utsöndring och feber.

Fisteln kan tas ibruk tidigast om tre veckor efter operationen.

Allmänna råd

Var noga med hygien. Tvätta alltid fistelarmen innan du kommer till hemodialys.

Sköt om huden på fistelarmen. Smörj torr hud och behandla eventuella hudirritationer, som utslag, skråmor och småsår. Rådfråga vårdare angående lämpliga salvor.

Kontrollera att blödning från fistelstickställen har upphört innan du lämnar dialysen. Plåster eller förbandsrulle som sätts på dialysen kan tas bort efter några timmar.

Om blödning uppstår efter att du lämnat dialysen, tryck på blödningsstället och håll armen i högläge tills blödningen avstannat.

Undvik allt som klämmer om i området tillexempel spända armmuddar, klocka, att bära butikskasse eller att sova på armen.

Kontrollera dagligen att du känner puls och svirr i fisteln. Om det sker förändring, svirret tystnar, handen svullnar eller svår smärta uppstår ska kontakt till sjukhuset tas.

Fisteln ska användas enbart i dialysbehandling. Låt inte:            

  • Dropp stickas
  • Blodprov tas
  • Blodtryck mätas        

Ta kontakt med dialysavdelning om du har problem med fisteln.

28.01.2021 Dialyysiosasto