Njurbiopsi - provbit från njuren

Vävnadsprov är viktigt för att kunna ställa rätt diagnos vid en njursjukdom, så att vi kan välja rätt behandling.

Förberedelser inför njurbiopsin

Om du använder blodförtunnande medicin, ska medicinen sättas på paus för att minimera blödningsrisken i samband med åtgärden. Du får separata instruktioner om en eventuell paus i medicineringen via njurpolikliniken.

Om du har klaffprotes eller man satt in stent i kransartären för mindre än ett år sedan, så går det i allmänhet inte att pausa medicinerna som förhindrar blodets koagulation. Njurbiopsi tas endast av mycket vägande skäl i sådana fall.

Undvik vanliga inflammationsdämpande mediciner i en vecka före njurbiopsin, eftersom de försvagar blodets koagulation. Användningen av paracetamol är tryggt i detta avseende.

Ta vänligen din aktuella medicinlista med till avdelningen.

Provtagning och uppföljning

Du kallas till vårdavdelningen antingen kvällen innan eller på undersökningsdagens morgon. Före åtgärden får du varken äta eller dricka efter klockan 22 kvällen innan (gäller inte diabetiker). Du kan ta blodtrycks- och hjärtmediciner på morgonen med lite vatten.

Om du så önskar, kan du få lugnande premedicinering före åtgärden.

Njurbiopsin tas från ena njurens nedre del. Undersökningen genomförs på röntgenavdelningen av röntgenläkaren som utför punktionen i lokalbedövning med hjälp av ultraljud. Åtgärden tar cirka 30 minuter. Efter provtagningen ska du vara sängliggande i 4-6 timmar på avdelningen. Efter åtgärden följer man med allmäntillståndet, urinutsöndringen, blodtrycket samt pulsen. Om du får svår smärta eller blod i urinen, ska du omedelbart meddela detta till sjukskötaren.

En timme efter provtagningen får du äta och dricka.

Du får åka hem enligt läkarens ordination antingen på undersökningsdagens kväll eller dagen efter undersökningen.

Du får kontrolltid till njurpolikliniken cirka en månad efter åtgärden. Då berättar läkaren om provbitens resultat.

I cirka en vecka efter provtagningen är det skäl att undvika att anstränga sig eller lyfta tunga saker. Sjukledighet beviljas 3-7 dygn beroende på arbetets karaktär. Undvik alla andra värkmediciner förutom paracetamol i en vecka efter undersökningen.                                           

28.01.2021 Dialyysiosasto