Man bör dricka ordentligt före testet, får även äta. Undvik om möjligt dock kaffe och te.

På Inremedicinska pkl injiceras i ven 5 ml kontrastmedel.

Exakt 2 timmar och 4 timmar efter injiceringen tas blodprov på laboratoriet.

Tiderna är på förhand beställda och man kallas in på namnet.

Ingen könummer behövs.

Läkare skriver vid behov sjukintyg för den aktuella dagen.

02.12.2015 VKSadmin