Här är föreskrifter för vad du bör göra vid peritonit och när du bör misstänka att du har peritonit.

Symtom som skall observeras:

  1. Magsmärtor
  2. Feber
  3. Är dialysvätskan grumlig

Om ett av dessa symtom förekommer:

  • Tag kontakt per telefon med dejourerande inre medicin läkare innan du åker
  • Åk till det sjukhus där du sköts (till dejourpolikliniken)
  • Dejourpoliklinikens skötare tar genast kontakt till avd E5 och meddelar om inkommande peritonitpatient.

I detta skede:

  • Spara den CAPD- dialyspåse, som var grumlig och tag med den till sjukhuset (EJ nattmaskinens tömningspåse)
  • Låt ny dialysvätska rinna in (svagaste dialyslösning)
  • Åk genast till sjukhuset

Ta med:

  • Din ”bokföringsblankett” om CAPD blankett
  • Dessa föreskrifter
23.01.2020 dialyysiosasto