Här är föreskrifter för vad du bör göra vid peritonit och när du bör misstänka att du har peritonit.

Symtom som skall observeras:

 1. Magsmärtor
 2. Feber
 3. Är dialysvätskan grumlig

Om ett av dessa symtom förekommer:

 • Tag kontakt per telefon med dejourerande inre medicin läkare innan du åker
 • Åk till det sjukhus där du sköts (till dejourpolikliniken)
 • Dejourpoliklinikens skötare tar genast kontakt till avd E5 och meddelar om inkommande peritonitpatient.

I detta skede:

 • Spara den peritonealdialyspåse, som var grumlig och tag med den till sjukhuset (EJ nattmaskinens tömningspåse)
 • Låt ny dialysvätska rinna in (svagaste dialyslösning)
 • Åk genast till sjukhuset

Ta med:

 • Din ”bokföringsblankett” om peritonealdialysblankett
 • Dessa föreskrifter
28.01.2021 Dialyysiosasto