• Katetern skall vara väl fäst med ett sk. ankartejp så att den ej rörs. Tejpen fästs cirka 1-2 centimeter från roten. Katetern fästs åt det håll som den själv söker sig. Förband tillexempel Mepore sätts över roten. När kateterroten är helt läkt kan man lämna bort förbandet men inte ankartejpen.
 • Kateterroten och slangen duschas 2-3 gånger per vecka. Tvål eller andra rengöringsmedel används inte utan bara rinnande vatten. Förbandet avlägsnas men katetern skall vara väl fäst med tejp. Mellanslangen fästs uppåt så att korken blir som ett paraply.
 • Efteråt torkas slangen och katerroten med rena förband. Skorv avlägsnas inte med våld, det kan lätt börja blöda. Det är viktigt att hyn är helt torr när man fäster katetern med ny tejp och sätter nytt förband över roten. Om kateterroten är hel, kan förbandet lämnas bort. Slangen får ej torkas med sprit.
 • Kom ihåg att också putsa naveln.
 • Luftbad rekommenderas. Hyn runt omkring roten hålls mjuk och smidig med tillexempel bassalvor. Roten och hyn inspekteras noga vid varje förbandsbyte.
 • Om förbandet av någon anledning blir vått, byts det genast. Bakterierna trivs i fukt.
 • När kateterroten läkts helt, ger skötare duschlov och man kan bada bastu. Kateterroten behöver inte skyddas med plast utan förbandet avlägsnas och man gör som vid dusch. Gör påsbyte efter dusch eller bastubad, inte före.
 • Det är strängt förbjudet att bada i badkar eller bassäng. Vid simning utomhus skall kateterroten skyddas med speciellt förband, diskutera med din skötare före.
 • När man vårdar kateterroten eller förbandet skall det alltid vara med vältvättade och spritsköljda händer.
 • Man skall inte dra i katetern eller mellanslangen, inte heller röra kateterroten med fingrarna. Använd inte sax i något skede. Kjol- och byxlinning skall inte hamna direkt på kateterroten.
 • Kontakta din skötare om kateterroten blir rodnande, läcker eller det kommer var från den.
 • Om mellanslangen lossnar, stäng slangen direkt med slangklämmare och skydda den med rent förband. Ta genast kontakt med din skötare.
28.01.2021 Dialyysiosasto