Med åldersdegeneration, maculadegeneration, avses en sjukdom i näthinnans mest centrala del, det vill säga macula. Macula är den del av näthinnan, som ansvarar för skarpseendet och största delen av färgseendet.

Man känner inte noggrant till vad som förorsakar åldersdegeneration i ögonbotten, men man känner till åtskilliga riskfaktorer när den centrala synen skadas. Symtom på åldersdegeneration är till exempel försvagning av synen, förvridning av raka streck, bokstävers försvinnande från ord, störning i att se färger och uppenbarande av ett grått område i mitten av synfältet. Det finns två slag av åldersdegeneration i ögonbotten: torr och fuktig. Hos ca 80-90% av de som lider av åldersdegeneration är sjukdomen lindrigare, den torra formen. I huvudregel känner man inte till någon behandling för den.

Fuktig åldersdegeneration utvecklas i allmänhet mycket snabbt, synen kan till och med försvagas inom ett par veckor. Med behandling av fuktig åldersdegeneration strävar man till att bevara synförmågan genom att hejda sjukdomens framskridning eller fördröja den. Man kan inte korrigera de förändringar som redan har skett och därför är det viktigt att fuktig åldersdegeneration konstateras och behandlas i ett så tidigt skede som möjligt.

19.10.2021 Silmäpoliklinikka