Symptom på förträngning i tårvägarna är vattniga ögon, varvid ögat tåras inomhus och utomhus. Tårvätskans utflöde har försvagats. Till tårflödet kan även höra en infektion, varvid ögat varas.

Förträngning i tårvägarna kan vara medfödd. Orsaken är då att slemhinnevecket i tårkanalens ända på nässidan inte har öppnats. Lyckligtvis har förträngningen en tendens att läkas av sig själv, och hos cirka 80% av barnen läks förträngningen innan de fyller åtta månader. Läkningen främjas av tryckbehandling av tårsäcken, vilket utförs flera gånger om dagen.

Ifall symptomen fortsätter, kan man i narkos göra sköljning av tårvägarna och öppnande av förträngningen genom sondering.

Vi reserverar två tider för de barn som är på kommande till öppnande av tårvägarna, av vilka den ena tiden är för en förkontroll och den andra tiden är åtgärdsdatumet. Vid förkontrollbesöket ger vi även ett recept på de ögon- och näsdroppar som ska droppas hemma efter åtgärden.

Åtgärden görs i operationsavdelningens operationssal.

31.07.2020 Silmäyksikkö