Gråstarr innebär att linsen grumlas. Den vanligaste orsaken till att linsen grumlas är åldrande. Starr kan även orsakas av vissa allmänna sjukdomar, mediciner eller ögonolycksfall.  En grumlig lins kan man inte med någon behandling få klarare, utan den måste tas bort från ögat med en operation.

I en gråstarrsoperation avlägsnas vanligen den grumliga linsen i lokalbedövning genom att man använder ultraljudsmetod. Istället för den borttagna linsen sätts en klar konstgjord lins av plast, vars styrka räknas individuellt på basis av mätningar av det öga som ska opereras.

Vi gör starroperationerna dagkirurgiskt vid centralsjukhusets ögonenhet. Inför operationen bedövar vi ögat med ögondroppar. Ibland hamnar vi att söva patienten inför en starroperation.

Efterkontrollen sker i allmänhet på den remitterande läkarens mottagning en månad efter åtgärden.

 

19.10.2021 Silmäpoliklinikka