Näthinneavlossning är en ögonsjukdom som obehandlad kan leda till förlorad syn. Näthinneruptur kan orsakas av ett hål på näthinnan, varvid vätska från glaskroppen läcker in under näthinnan och får den att lossna. Övriga riskfaktorer i näthinnan är närsynthet, degeneration i näthinnans kanter, ögonskador och -inflammationer. En avlossnad näthinna bildar en slöja, som påminner om en mörk ridå, på motsvarande område i synfältet. De första symtomen kan vara flimmer, ljusblixtar och "sotregn" orsakat av blodsutgjutelse.

En liten avlossning till följd av ett hål på näthinnan kan avgränsas med hjälp av laserbehandling. På så sätt kan man förhindra att avlossningen blir större. Omfattande avlossningar och avlossningar som riskerar att synen blir suddig kräver operativ behandling. Dessa operationer utförs i dagkirurgiska operationssalen för ögonsjukdomar och patienten hemförlovas samma dag. Efterkontroll sker följande dag på ögonpolikliniken.

19.10.2021 Silmäpoliklinikka