Dagen före operationen, hemma:

Droppa Oftan Dexa-Chlora ögondroppar i båda ögonen 6 gånger under dagens lopp.

På kvällen bör ni duscha och tvätta håret.

Operationsdag

Operationen görs i lokalbedövning (enbart ögat bedövas, ni är vaken).

  • Ni får äta frukost hemma och ta era morgonmediciner om inte annat ordinerats.
  • Ta med recept och medicinlista över de mediciner ni använder.

Ni får komma raka vägen till avd A6 (ögonenheten). Ni kan inte opereras om ni har hosta, snuva eller feber. Ni får inte köra bil genast efter operationen.

Glasögonkontroll rekommenderas tidigast en månad efter gråstarrsoperationen på öppna sektorn. Ifall ni önskar medicinsk läkarkontroll på centralsjukhuset skall ni meddela detta på operationsdagen till sjukskötaren. Så får ni tiden innan hemresan. Utprovning av glasögon görs dock inte här på ögonkliniken.

02.12.2015 VKSadmin