Glaukom det vill säga ögontryckssjukdom är en långsamt framskridande sjukdom i synnerven. Genom att man tidigt konstaterar och behandlar glaukom fördröjs utvecklingen av synskador. Glaukom framskrider lömskt, eftersom det i allmänhet inte ger symtom och den centrala synskärpan bibehålls länge bra.

Normalt ögontryck är 10-21 mmHg. Den främsta behandlingen är regelbunden medicinering med ögondroppar, som sänker ögontrycket.

19.10.2021 Silmäpoliklinikka