Vinghinna, det vill säga pterygium är ett triangulärt veck av bindehinnan, som växer på hornhinnan. Hinnan, som har fått sitt namn av flugans vinge, och som växer från näsans riktning, är en godartad förändring. Den kan orsaka irritation och även störa synen.

Pterygium förekommer ofta hos utomhusarbetare och man antar att solens strålning har betydelse vid uppkomsten av förändringen.

Pterygium avlägsnas med operation i ögonenhetens operationssal efter att man bedövat ögat med droppar.

Inför åtgärden skickar vi tid förkontrolltid och operationsdatum åt patienten.

19.10.2021 Silmäpoliklinikka