Regnbågshinneinflammation, irit, är en inre inflammation i ögat. Det är en vanlig ensidig ögonsjukdom hos vuxna, som börjar plötsligt. Den kan recidivera i samma öga eller i det andra ögat. Ifall det är frågan om recidivering så känner patienten igen symtomen. Vid irit är ögat blodsprängt, ljuskänsligt, och kan vara beröringsömt. Regnbågshinnan blir grumligare och gråare jämfört med det friska ögat.

Regnbågshinneinflammation behandlas med kortisonögondroppar samt ögondroppar som utvidgar pupillen. Vid svåra inflammationer kan man utöka kortisonkuren i tablettform. Behandlingen fortsätter vanligtvis i ca 4-6 veckors tid.

Ifall patienten har andra allmänna symtom, t.ex. ledsymtom, ryggvärk, kan man göra behövliga tilläggsundersökningar.

19.10.2021 Silmäpoliklinikka