Med skelning avses en störning i ögonens normala samarbete, där det ena ögat är riktat direkt på iakttagelseföremålet och det andra skelande ögat ser inåt, utåt, uppåt eller neråt. Det finns många orsaker till skelning, och ofta kan man inte påvisa någon enskild orsak.

Vid behandling av skelning strävar man till att få en bra central synskärpa i båda ögonen, samt bra samsyn och djupseende. Det är dock inte alltid möjligt att komma fram till detta slutresultat och därför kan man som mål sätta en god synskärpa, besvärsfritt seende och korrigering av utseendet. Behandlingen kan innefatta flera olika former: ordinering av glasögon och/eller prismaglas, lappbehandling och skelningsoperation.

19.10.2021 Silmäpoliklinikka