I skelningsoperationen inverkar man på ögats läge genom att flytta på och/eller förkorta musklerna som rör på ögat. Vi gör alltid operationerna i narkos på så sätt, att operationer på vuxna görs i operationssalen på dagkirurgin och operationer på barn i operationsavdelningens sal. Vi hemförlovar patienterna samma dag under förutsättning att återhämtandet efter operationen förlöper väl.

Vi skickar två tider åt de patienter som är på kommande till en skelningsoperation, av vilka den ena tiden är för en förkontroll och den andra tiden är operationsdatumet. Vid behov skickar vi även en tid för tagning av blodprov, hjärtfilm och lungbild. På dagen för förkontroll ger vi dessutom hemvårdsföreskrifter och recept på de ögondroppar som ska droppas hemma efter operationen.

20.10.2021 Silmäpoliklinikka