En ansiktsnervsförlamning är ett vanligt symtom, det är inte alltid man hittar någon egentlig orsak till ansiktsförlamningen.

Det är viktigt att söka läkare så att man kan utesluta sjukdomar vilka bör medicineras som t.ex. herpesinfektion eller borrelios.

Vid en ansiktsnervsförlamning kan ena mungipan hänga, ögat sluts inte ordentligt och det kan förekomma känslobortfall i ansiktet. Symtomet är besvärligt och kosmetiskt störande.

90% av patienterna blir helt återställda.

Det är viktigt att använda fuktande ögondroppar om ögat ej sluts, som fås receptfritt från apoteket.

19.06.2019 VKSadmin