Varför operation

  • nedsatt hörsel och vaxsamlingar som förorsakas av benutskott i örongången.

Allmänt om operationen

  • operationen görs oftast i narkos via dagkirurgiska avdelningen.
  • under operationen sätts tamponer i örongången. Tamponerna får vara kvar i ca. 7-10 dagar.
  • efter operation kan det komma blodblandat sekret från örat.

Skötselråd

  • undvik fysisk ansträngning, bastubad under sjukledigheten
  • sjukledigt är 2 veckor
  • du kan ta v.b. värkmedicin som passar dig

Eftergranskning 

  • första kontrollen sker på öronpolikliniken efter 7-10 dagar, då tas tamponerna bort och örongången fylls med antibiotikasalva
  • andra kontrollen är efter 2 veckor, då sugs salvan bort
19.06.2019 Korvapoliklinikka