Allmänt

Örontuber sätts eller tympanostomi görs när det finns vätska i mellanörat, om barnet haft upprepade öroninflammationer eller limmöra. Ingreppet görs dagkirurgiskt.

Allmänt om ingreppet     

Ingreppet görs i narkos. Först görs ett hål i trumhinnan och tuben sätts fast i trumhinnan. Tuben hålls kvar ca. ½ år till 1 år. Tuben kommer bort av sig själv, ut i örongången.

Skötselråd efter operationen

Barnet behöver vila och vara under uppsikt av en vuxen person under operationsdagen.

Man behöver ej skydda öronen för vatten efter tubinsättning när man duschar däremot när man simmar är det bra att skydda öronen mot vatten. Undvik att dyka. Det är normalt att öronen kan rinna 2-3 dagar efter ingreppet. Om öronen fortsätter att rinna kontakta med öronpolikliniken eller egen hälsovårdscentral.

Eftergranskning

Eftergranskningen sker efter 1 månad och sedan med ½ års mellanrum på hälsovårdscentralen eller privat öronläkare.

Smärtlindring

Vid behov kan man ge barnet receptfria värkmediciner.

19.06.2019 Redaktion_Toimitus