Allmänt om åtgärden

Ingreppet görs endera i lokalbedövning eller narkos.

Vid operationen avlägsnas polyper och den sjuka slemhinnan ur käkhålan. Öppningen mellan käkhålan och näsan vidgas. Operationen görs via näsan, men ibland görs ett litet sår i tandköttet under övre läppen.

Eventuell blånad och svullnad kan förekomma.

Smärta kan förekomma under några veckor tills en ny slemhinna bildats i käkhålan.

I slutet av operationen sätts tamponer i näsan för att förhindra blödning. Tamponerna tas bort endera följande dag eller så smälter de av sig själv efter ca 1-2 veckor.

Skötselråd

Ett par veckor efter operationen bör man absolut inte snyta sig, luft kan då komma in under huden på kinden och förorsaka svullnad och smärta. Blodig eller gulaktig vätska kan komma från näsan några veckor efter operationen.

För att hålla nässlemhinnorna fuktiga används Humidose-spray i två veckor.

Bastubad, idrott och kraftig ansträngning bör undvikas under två veckor på grund av blödningsrisken.

Efterkontrollen sker på polikliniken ca 1-2 veckor efter operationen.

Sjukledighet 2 veckor.

Smärtlindring

Man kan använda receptfria värkmediciner.

06.03.2020 Redaktion_toimitus