Undersökning görs i narkos.

Orsaker

  • slemhinneförändringar på stämbanden
  • långvarig heshet
  • tumörmisstanke

Eftervård

Undersökningen görs dagkirurgiskt. Talförbud enligt läkarordination. Efter undersökningen får du äta vanlig kost. Du är sjukskriven i ca 2 veckor. Efterkontrollen sker på öronpolikliniken efter ca 1 månad.

19.06.2019 VKSadmin