Näsblödning kan förekomma i samband med torra slemhinnor i näsan, förkylning. Bloduttunnande läkemedel eller förhöjt blodtryck kan förorsaka näsblödning. Oftast förblir orsaken outredd. Blödningsstället är oftast beläget i främre delen av näsmellanväggen.

Blödningsstället behandlas med lapis (kemisk bränning), insättande av en fettampong eller en ballongkateter som fylls med vatten. I sällsynta fall måste man operera för att få slut på blödningen.

Eftervård

  • undvik varm mat och heta drycker

  • under ca 1 vecka ska du undvika kraftig ansträngning, idrott, bastu

  • undvik att snyta dig kraftigt eller att peta bort sårskorporna som bildats i näsan

Torra slemhinnor behandlas med A-vitadroppar eller Nozoil som fås receptfritt från apoteket. Dåligt hemoglobinvärde behandlas med järntabletter. Om näsblödningen beror på någon grundsjukdom, bör vården ses över.

Första hjälp vid ny näsblödning

  • sitt framåtlutad

  • svälj inte blodet, utan försök spotta ut det

  • tryck kraftigt på blödningsstället i 15-30 minuter

  • sätt något kallt på panna och i nacken, t.ex. en ispåse

  • försök vara lugn

19.06.2019 Korvapoliklinikka