Varför operation

Om den sneda mellanväggen orsakar täpphet eller snarkning korrigeras den genom operation.

Allmänt om ingreppet

Ingreppet görs endera i lokalbedövning, eller i narkos dagkirurgiskt.

Operationen görs via ena näsborren. Efter operationen stöds näsmellanväggen med plastskivor och tamponer. Detta kan orsaka tryckkänsla, huvudvärk, rodnad och rinnande ögon.  Tamponerna tas bort följande dag. Plastskivorna tas bort 7-10 dagar efter operationen på öronpolikliniken.

Skötselråd efter operationen

För att lindra täpptheten och skorvbildningen bör näsans slemhinnor hållas fuktiga med hjälp av Humidose-spray som fås receptfritt på apoteket.

För att lindra andningen är halvsittande ställning att rekommendera första natten efter operationen.

Man bör undvika att snyta sig kraftigt, samt undvika kraftig ansträngning, idrott och bastubad under sjukledigheten. Sjukledigheten är ca 2 veckor.

Smärtlindring

Det kan förekomma lindrig smärta lokalt under de första 2 veckorna. Man kan använda receptfria värkmediciner.

19.06.2019 Korvapoliklinikka