Allmänt

Orsak till att nässvalgtonsillen opereras bort är att barnet haft upprepade öroninflammationer, långvarig snuva, hosta eller att barnet snarkar.

Allmänt om åtgärden

Nässvalgtonsillen finns bakom näsgångarna i nässvalget, varför sårytan inte syns. Nässvalgtonsillen opereras bort via munnen. Operationsområdet sys ej, därför kan slemmet från näsan och saliven vara rödskiftande under några dagar.

Sjukhusvistelsen

Borttagning av nässvalgtonsillen görs dagkirurgiskt.

Efterråd

Under opertionsdagen behöver barnet vila och vara under uppsikt av en vuxen person.

På operationsdagen kan illamående förekomma och halsont förekomma. På operationsdagen bör man ge barnet svalt att dricka och glass. Efter det kan barnet äta vanlig mat. När barnet sväljer vidrör maten inte sårytan.

Dagvård, skola

Barnet bör vara borta från dagvård, skola 2-3 dagar. Under den första veckan efter operationen skall fysisk ansträngning undvikas (bollspel, cykling, gymnastik, idrott) samt bastubad och simning. Ingen eftergranskning behövs.

Smärtlindring

Man kan använda receptfria värkmediciner (t.ex. paracetamol eller ibuprofen).

25.02.2020 Redaktion_toimitus