En örongångsinflammation kan bero på många olika orsaker; bakterie- eller svampinfektion, allergisk reaktion eller eksem. Inflammationen kan förekomma som ett långvarigt kroniskt besvär eller uppstå plötsligt.

Symptom

Örongångsinflammationen orsakar smärta i örat, rodnad svullnad, klåda och illaluktande sekret som kan rinna från örat. Om sjukdomen inte behandlas så ökar symptomen och det kan förekomma feber, även hörseln kan försämras p.g.a. svullnaden i örongången.

Behandling

Behandlingen kan variera beroende på inflammationens art och omfattning. Vanligen är en putsning av örongången en väsentlig del av behandlingen, utförs av läkare. Man får inflammationen att lugna ner sig med örondroppar.

Behandlingen hemma

Skydda örat för vatten, eftersom det med vattnet kan komma bakterier till den inflammerade huden. När man duschar, badar bastu eller simmar måste man skydda örat. Du kan skydda örat med en öronpropp som kan köpas från apoteket.

Förebyggande av örongångsinflammation

Det är viktigt att man låter örat vara ifred, eftersom huden blir mottaglig för inflammationer om den skadas. Man får inte använda bomullspinnar i örat! Det skuffar bara vaxet djupare mot trumhinnan. Man skall skydda för vatten, tvål och schampo. Vid kroniska besvär i örongångarna och ifall trumhinnan är hel, kan man använda Ceridal-olja i örongången.

19.06.2019 Redaktion_Toimitus