Otoskleros är en sjukdom, där det i mellanörat bildas ny benvävnad. Om den nya benvävnaden bildas runt stigbygeln, förbenas den och blir orörlig och då blir hörseln sämre. Sjukdomen bryter vanligen ut i 20-40 års ålder och det finns ett klart ärftligt samband.

Allmänt om operationen

 • görs oftast i narkos via bäddavdelningen
 • du stannar på avdelningen till följande dag
 • efter operationen kan det komma blodblandat sekret från örat
 • övergående svindel och värk kan förekomma

Skötselråd efter operationen

 • under operationen sätts tamponer i örongången. Tamponerna får vara kvar i ca 7 dagar
 • skydda örat för vatten (tills annat sägs)
 • undvik att snyta dig
 • vid nysning, håll inte för näsan för då stiger trycket i mellanörat och trumhinnelappen kan lossna
 • sjukledigheten är ca 3-4 veckor, under den tiden bör du undvika kraftig  ansträngning och bastubad
 • flygresor bör diskuteras med läkaren
 • örat skyddas med bomulstuss den första veckan och under den tiden får du ej tvätta håret
 • skydda örat för vatten (tills annat sägs)

Eftergranskning

 • första kontrollen sker på öronpolikliniken 7-10 dagar efter operationen. Då tas stygnen och tamponerna bort, samtidigt fylls örongången med antibiotikasalva
 • följande kontroll är efter 2 veckor, då sugs salvan bort
 • hörseln kontrolleras första gången efter ca. en månad
 • fortsatta kontroller sker enligt överenskommelse
25.02.2020 Redaktion_toimitus