Allmänt om åtgärden

Operationen görs i narkos via näsan. En ny öppning görs från tårsäcken till näsan och en s.k. Guibortub sätts in. Tuben skall vara kvar i ca 2-3 månader.

Skötselråd

Vid hemfärden får patienten recept på ögondroppar (Oftan chloramfenikol), som används under 5-7 dagar. Efter det fortsätter man med ögondroppar, som håller ögat fuktigt. Man skall trycka och massera tårsäcken lätt. Man får inte snyta eller gnida kraftigt vid ögonvrån.

Sjukledighet är 1 vecka.

Efterkontroll

Den första kontrollen på öronpolikliniken sker efter 2-4 veckor och den andra kontrollen oftast efter 2-3 månader.

Smärtlindring

Vid behov kan användas receptfria värkmediciner.

19.06.2019 Redaktion_Toimitus