Varför operation

  • upprepade halsinfektioner ( t.ex. angina, halsböld)
  • stora tonsiller
  • snarkning
  • kroniska halsbesvär

Allmänt om operationen

Operationen görs i narkos. Under operationen avlägsnas tonsillerna från svalget. I början är halsen sjuk och svullen, oftast har man ont i 10-14 dagar. Smärtan kan också stråla mot öronen. Feber upptill 38° anses normalt efter tonsilloperation.

Ingreppet görs oftast dagkirurgiskt, dvs. man kommer till sjukhuset på morgonen, odrucken och oäten och får fara hem på eftermiddagen. Görs ingreppet via bäddavdelning stannar man till följande dag.

Skötselråd efter operationen

Använd någon värkmedicin som lämpar sig för dig regelbundet i minst 6-7 dagars tid efter operationen och sedan vid behov. Ta gärna värkmedicin en stund före maten ( ca ½ timmar före).

Man kan äta vanlig mat men oftast föredrar man mera lättflytande kost de första dagarna efter operationen. Undvik grovt bröd och varma drycker i minst en veckas tid p.g.a. blödningsrisken.

Det är viktigt att man dricker mycket så att slemhinnorna i svalget inte blir så torra. För litet vätskeintag leder till att allmäntillståndet försämras. Den gråa beläggning som bildas i halsen efter operationen försvinner av sig själv efter 1-2 veckor. En sipprande blödning kan då förekomma och det är helt normalt.

Undvik bastubad, idrott och fysisk ansträngning i 2 veckors tid p.g.a. blödningsrisken.

Undvik även alkohol och rökning, eftersom dessa försvårar läkandet.

Vid blödning kan man som första hjälp placera en ispåse på halsen eller suga på isbitar.

Dagvård, skola

Sjukledigheten är  2 veckor. Till skolan/ dagvård kan man gå efter 1 vecka om man mår bra. Det opererade barnet behöver vara under uppsikt av en vuxen person under en veckas tid.

 

25.02.2020 Redaktion_toimitus