Allmänt om undersökningen

Undersökning görs alltid i narkos.

Orsak till undersökningen är sväljningssvårigheter, Zenkers divertikel och främmande föremål i matstrupen.

Eftervård

Efter undersökningen stannar du över natten på avdelningen. Under första operationsdygnet får du varken äta eller dricka. Du får näring via dropp. Följande dag får du först vatten och saft och i fortsättningen får du äta vanlig mat.

19.06.2019 VKSadmin